Ny frist for å fullføre allmennlærerutdanning

Studenter som ikke har fullført allmennlærerutdanningen, kan nå ta sin siste eksamen innen 31.12.2017 for å få godkjent utdanningen. Endringene gir imidlertid ikke studentene en automatisk rett til å ta eksamen etter tidligere rammeplaner.

Fireårig allmennlærerutdanning ble høsten 2010 erstattet av to grunnskolelærer-utdanninger. Etter dette ble det i utgangspunktet satt en frist til 31.12.2015 for studenter som ikke hadde fullført utdanningen sin, til å få tatt sin siste eksamen og fullføre utdanningen. Flere grunnskolelærerutdanningsinstitusjoner har ønsket å tilby eksamen etter rammeplanen for allmennlærerutdanning etter utløpet av overgangsperioden 31. desember 2015.

Kunnskapsdepartementet har 18. september 2015 fastsatt forskrift om endring i overgangsbestemmelsen i  rammeplanforskriften for grunnskolelærerutdanningene.

Dette betyr at universiteter og høyskoler som tilbyr lærerutdanning, nå har adgang til å tilby eksamener etter rammeplan for allmennlærerutdanning inntil 31. desember 2017.

På denne måten vil flere lærere bli uteksaminert, samtidig som studenter gis muligheten til å fullføre en utdanning som ellers vil være av mindre nytte for dem. Kunnskapsdepartementet ser verdien av at flest mulig allmennlærerstudenter gis mulighet for å fullføre påbegynte studier. Departementet har dermed bestemt at institusjonene kan tilby eksamen etter rammeplanen for allmennlærerutdanningen i ytterligere to år. Denne adgangen gjelder rammeplanen fra 2003 og senere rammeplan for allmennlærerplanutdanningen med endringer. Endringen ikke gir studentene en rett til å ta eksamen etter tidligere rammeplaner. Endringen gir kun en adgang for institusjonene til å tilby slike eksamener i det aktuelle tidsrommet.

Studenter som har spørsmål omkring fullføringen av allmennlærerutdanningen fra 2003, kan ta kontakt med jorunn.bernssen@nla.no.


              

 
Utløper: 20.12.2017 11:35
Innlagt av: Oystein.Dypedal@NLA.no 02.10.2015


« Tilbake

Kalender:
 
Kontaktinformasjon:
Besøksadresser:
Amalie Skrams vei 3, Sandviken
Olav Bjordals vei 41, Breistein

Postadresse:
Postboks 74, Sandviken,
5812 Bergen
Telefon 55 54 07 00
E-post: studier.bergen@nla.no