De sterke elevene har krav på å bli ivaretatt

Helga Bjørke Harnes, Gunnvi Sæle Jokstad, Karin Landschulze og Tone Helene Skattør har skrevet en kronikk i Aftenposten om å ivareta elever med stort læringspotensial.

"Elever med stort læringspotensial har lovfestet rett til tilpasset opplæring, men tilretteleggingen avhenger av hvilken skole man går på og hvilken lærer man har." skriver høgskolelektor i samfunnsfag Helga Bjørke Harnes, høgskolelektor i pedagogikk Gunnvi Sæle Jokstad, høgskolelektor i matematikk Karin Landschulze og høgskolelektor i norsk Tone Helene Skattør, alle ved avdeling for lærerutdanning ved NLA Høgskolen. Les kronikken her. 

Av Siril Aartun - Publisert 03.07.2017. Oppdatert 08.08.2017