Lånekassen

Hva gir rett til støtte?

Alle studier ved NLA gir rett til lån og stipend i Lånekassen dersom en har en studiepoengsproduksjon på minimum 15 studiepoeng per semester. Det gis derfor ikke støtte til ex.phil eller ex.fac alene. Full studiebelastning for et semester er 30 studiepoeng, dersom du tar studier på deltid (mindre enn 30 studiepoeng i semesteret) må dette opplyses.

Hvordan søker jeg?

Etter du har fått tilbud om opptak sender du søknad inn via Lånekassens nettsøknad.
For å søke om støtte, må du logge deg på søknaden med MinID, som er en felles pålogging for offentlige tjenester på nett. Du finner detaljert informasjon om pålogging med MinID når du klikker deg inn på nettsøknaden.