Samtale- og veiledningstjeneste

Å studere ved en høyskole eller et universitet kan være utfordrende på ulike måter. Ny kunnskap kan medføre at vi må stille spørsmål med den kunnskapen vi hadde med oss inn i studiet. Våger jeg det? Hvordan navigere her? For noen kan stresset rundt innleveringer og eksamener være vanskelig å håndtere. Dessuten aktualiseres gjerne spørsmål rundt videre veivalg.

Noen sliter med nære relasjoner. Det kan være spørsmål knyttet til løsrivelse fra foreldre, forhold til kjæreste eller nære venner. Vi vet også at noen bærer med seg vanskelige erfaringer fra barndoms- og ungdomsår. Traumer og krenkelser en har vært utsatt for kan forstyrre konsentrasjon og tappe energi. For noen vil endringer i livssituasjon medføre endringer i troen. Eksistensielle og åndelige spørsmål kan få ny relevans.

Det viser seg at det ofte kan være nyttig å ha en samtalepartner når vanskeligheter oppstår. Å få hjelp til å sortere, sette ord på ting og sette inn noen tiltak som kan gjøre en viktig forskjell. Om en ønsker forbønn, kan en også be om det.

Vi som tilbyr samtaler har litt ulik bakgrunn. Ved å følge lenkene under bildene finner du kontaktinfo og nærmere beskrevet hvilken kompetanse vi har. Du er velkommen til å ta kontakt med oss på e-post eller telefon. Du kan også gripe tak i oss i gangen eller banke på døren. Vi har selvsagt taushetsplikt.

 

May_Bente_Matre.jpg Rune.png

Maria Abusdal Tveit

kontaktinfo og
kompetanse

May Bente Matre

kontaktinfo og
kompetanse

Petter A. Ekerhovd-Ottersen

kontaktinfo og
kompetanse