Åpningstider

Breistein

Resepsjonen er normalt åpen for studenter mandag til fredag fra kl.8.30 til 15.00

Høgskolens bygg er åpne for studenter hverdager fra kl.08.00 til 22.00. Nøkkelkort må benyttes etter kl.15.00 og på lørdag og søndag. Helligdager er byggene stengt for studenter. Eksamensdager er aktuelle bygg åpne bare for dem som skal ha eksamen. Rommene til naturfag, musikk og kunst og håndverk vil være permanent låste. Her kommer en seg inn bare ved hjelp av nøkkelkort. Alle studenter som har disse fagene i fagkretsen må derfor ha nøkkelkort som er programmert til å åpne de aktuelle dørene.

Sandviken

Resepsjonen i 1. etasje er normalt åpen for studenter mandag til fredag kl. 0830-1500.

Høgskolen er åpen mandag til søndag fra kl.8.00 til 22.00 (gjelder i studieåret). Etter kl.15.00 og på lørdag og søndag har studentene tilgang til bygget med nøkkelkort.