Politiattest

Studenter som er tatt opp til grunnskolelærerutdanningen, barnehagelærerutdanningen og praktisk teologi og ledelse, er etter Lov om universiteter og høyskoler pålagt å levere politiattest.

Fristen for innlevering av attesten er 1. september. Studenter som får tilsagn om plass etter studiestart, må levere attesten senest fjorten dager etter tilsagn om studieplass er gitt. Attesten kan ikke være eldre enn tre måneder ved innlevering og den må fornyes etter tre år.

Her finner du søknadsskjema. Dokumentasjon finner du i skrivet fra Samordna opptak (for nye studenter). Attesten kan leveres under oppmøteregistrering ved studiestart eller i resepsjonen ved NLA Høgskolen. Den kan også sendes per post til NLA Høgskolen, Postboks 74 Sandviken, 5812 Bergen.

Vil du sjekke gyldigheten av attesten etter at den er registrert, kan du finne informasjon om dette på startsiden din på StudentWeb. Ta gjerne kontakt med studieadministrasjonen om det er noe du lurer på.