Studiestart høsten 2017

NLA Høgskolen i Bergen har to studiesteder, Breistein og Sandviken.

 

Semesteråpning høsten 2017

Breistein

Nye studenter: Mandag 14. august (Gjelder ikke videreutdanningsstudenter)

Felles semesteråpning alle studenter: Onsdag 16. august

Program for åpningsuken finner du her 

Sandviken

Semesteråpning tirsdag 15. august 

Registrering av nye studenter fra kl 10.00. Fellesåpning i auditorium 1 kl 11.00.

Fullstendig program for åpningsuken finner du her  

Se også timeplan og viktige datoer for NLA Høgskolen Sandviken høsten 2017 her

.

For oppstartsdatoer for de ulike studiene, se tabell nedenfor. Klilkk på studiet for å få mer informasjon:

NB: Det kan forekomme endringer. Se It`s Learning/Timeedit, og info skjermer på Campus for oppdatert informasjon.

Enkelte fag tilbys på flere studieprogram

Oppstartsdatoer, Breistein

Studium: Oppstartsdato: Rom:
BLU Barnehagelærerutdanningen  14.august Festsalen
MGLU Master i grunnskolelærer 14.august Festsalen
Idrett 14.august Festsalen
IKT i pedagogisk virksomhet 25.august
Kroppsøving 1 16.august, kl.0900
Kunst og håndverk 14.august Festsalen
Matematikk 1 nett, 5-10 18.august
Matematikk 2 nett, 1-7 1.september
Matematikk 2 nett, 5-10 modul 1 18.august
Matematikk 2 KFK (UDIR) 5-10 modul 1 24.august
Musikk 1, 1-7 og 5-10 14.august Festsalen
Naturfag GLU 1 21.august J/D125
Naturfag 1 nett GLU 1-7 11-12.august
Naturfag 1 nett GLU 5-10 11-12.august
Naturfag 2 23.august
Norsk 1, nett, 5.-10 GLU/VU 28.august samling/nett
Norsk 2, 1-7 deltids student 17.august Adobe
Norsk 2, 1-7 campus student 17.august Adobe
Norsk 2, 5-10 KFK 31.august
Norsk 2, nett, 5-10 GLU/VU 24.august
RLE
Samfunnsfag 1, 1-7. samlingsbasert 31.august
Pedagogisk veiledning 1 14.september
TIB 2 Småbarnspedagogikk 6.september

 Velkomstbrev studier i Sandviken:

 Interkulturell forståelse årsstudiet

 Interkulturell forståelse mellomnivå    Oppdatert 11.august 2017

 Master in intercultural studies

 Årsstudium og bachelor i praktisk teologi og ledelse

 Årsstudium i KRLE

 Bachelor i teologi

 Bachelor i religion og kultur

 Master i teologi

 Master in Theology and Ministry

 Nettbasert studium i KRLE

 Pedagogikk årsstudium og bachelorstudium 

 Pedagikk mellomnivå  

 Pedagoikk masterstudium

Oppstartsdatoer emner, Sandviken

Studium: Oppstartsdato: Tid: Rom:
EX101 Examen philosophicum 23.august 1215-1400 Aud 1
EX102 Examen facultatum 29.september 1215-1500 Aud 1
IKF110 Innføring i interkulturell forståelse 15.august 1000-1500 Aud 2
IKF120 Innføring i kvalitative forskningsmetoder 2.oktober 0930-1400 Aud 2
IKF213 Religion, utvikling og bistand 11.september 1215-1600
IKF214 Flyktninger: Migrasjon og integrasjon 28.august 0930-1115 Aud 3
IKF215 Menneskerettigheter i interkulturelt perspektiv 18.august 0930-1115 Aud 3
IKF217 Utdanning i et globalt komparativt perspektiv 29.august 0930-1115 Aud 3
IKF301 Intercultural theories 22.august 0930-1115 S1
IKF302 Methodology 1.november 1215-1500 S1
3IKF231 Interkulturell formidling 6.september 0915-1400 S1
BIHEB101 Bibelhebraisk 22.august 1515-1600 S2
KMA301 Det gamle testamente, Det nye testamente og teologihistorie 21.august 0930-1115
KMA302 Kristen tro i kontekst 24.august 1215-1400 Aud 3
KMA307 Kirke og ledelse 22.august 1215-1500 S1
KMAT343 Gammeltestamentlig fordypningsstudium 21.august 1215-1500
KMAT344 Nytestamentlig fordypningsstudium avtales
KME201 Kristologi i møte med vår tid 29.august 1215-1400 Aud 3
KME203 Kirke, stat og samfunn 28.august 1215-1500 Aud 3
KME204 Contemporary Missionlogy 13.september 0830-1400
KMAT343 Gammeltestamentlig fordypningsstudium 21.august S1
KMAT344 Nytestamentlig fordypningsstudium avtales
LAT101 Innføring i Latin 30.august 1215-1400
LAT102 Latinske tekster og grammatikk 30.august 1215-1400
PTL101 Innføring i praktisk teologi og ledelse 21.august 0830-1500 Aud 4
PTL220 Internasjonal praksis med praktisk-teologisk essay avtales
REL110 Bibelen 17.august 1315-1500 Aud 4
REL120 Kristendommens historie 18.august 1315-1400 Aud 4
REL130 Innføring i religionsvitenskap 17.august 0930-1115 Aud 4
RELPED110 Relasjonsledelse 21.august 0830-1500
TAM301 Thinking theologically about practice 28.august 0830-1600
TAM302 Encountering God through Scripture: Hermeneutical Reflections and Exegetical Explorations 30.august 1230-1600
TAM321 Youth ministry as theory and  practice  28.august 0830-1600
TAM323 Kirkelig undervisning 30.august 1230-1600
TEOL110 Bibelen - fortelling, fortolkning og formidling 21.august 0830-1500 Aud 4
TEOL130 Innføring i praktisk teologi 21.august 0830-1500
TEOL210 Forkynnelse og gudstjenesteledelse med praksis 15.august 0830-1500 S2
TEOL220 Sjelesorg med institusjonspraksis 19.september 0830-1500 S2
MATAM Master in Theology and Ministry 18.august online
P101-104  Pedagogiske grunnlagsproblemer. Oppdragelses- og undervisningslære. Pedagogisk psykologi. Pedagogisk sosiologi 15.august 1000-1500 Aud 1
P211 Interkulturell pedagogikk 21.august 1215-1500 Aud 5
P232 Pedagogisk ledelse 25.august 1215-1500 Aud 2
P259 Tilpasset opplæring og spesialpedagogikk 21.august 1515-1800 Aud 1
P261 Innføring i spesialpedagogisk arbeid for barn og unge med vekt på grunnlagsproblemer 22.august 1515-1800 Aud 4
P270 Metode i forsknings- og utviklingsarbeid 25.august 0830-1115 Aud 2
P271 Pedagogisk debatt 24.august 1215-1500 Aud 2
P273 Kommunikasjon og holdningsdanning 22.august 1215-1500 Aud 5
P211+ Interkulturell pedagogikk, Bacheloroppgave 28.august 1215-1400 Aud 5
P290 Bacheloroppgave i pedagogikk 28.august 1215-1400 Aud 5
P300 Pedagogiske grunnlagsproblemer og pedagogisk forskning 17.august 0830-1715 Aud 5
P3PRO Prosjektoppgave 16.august 0900-1530 Aud 4