Tilrettelegging ved NLA Høgskolen Bergen

NLA Høgskolen ønsker å legge forholdene til rette for studenter som av ulike grunner har behov for tilrettelegging under studiene.

Forhold som kan kvalifisere for tilrettelegging er:

  • syns- eller hørselshemning
  • bevegelseshemning
  • kronisk eller akutt sykdom
  • lese- og skrivevansker
  • ADHD/ADD
  • psykiske lidelser

Ved behov for tilrettelegging, midlertidig eller varig, bør du ta kontakt med oss i god tid før studiestart. Da kan vi sammen se på hvilke muligheter som fins og hva som er gode løsninger for deg.

Kontaktpersoner ved NLA Høgskolen Bergen


 Sissel_Gerritsen.JPG

         

Madli Kvamme Hannisdal

 

studiested Sandviken

Sissel Gerritsen

studiekonsulent

Tlf: 55 54 07 48
E-post: Sissel.Gerritsen@NLA.no

 

studiested Breistein

Madli Hannisdal
høgskolelektor

Tlf: 55 53 69 41
E-post: Madli.Hannisdal@NLA.no

Ved NLA har vi og tilsatt studentprester.

SIB Studentsamskipnaden i Bergen tilbyr studentrådgivning, boliger, helsetjenester (også psykolog), ulike kurs, idrettsaktiviteter m.m.