Andaktsliv

Andakt

Tirsdag kl. 11.15 – 11.30 i Katakomben

Trenger du et pustehull med mulighet for åndelig påfyll midt i en ofte travel hverdag? Både studenter og ansatte er velkomne til Katakomben. Samlingene kan ha ulik form. Noen ganger leses et bibelavsnitt som det knyttes noen tanker til og gjerne med en bønn som avslutning. Andre ganger kan det være en enkel tidebønn (veksellesning av bibelske bønner og skriftsteder). Det er stor frihet når det gjelder valg av form og både studenter og ansatte er velkomne til å sette sitt preg på «ord for dagen».

 

Tekstlesning

Torsdag kl. 11.55 – 12.00 i felleslunsjen i Sarepta

Hver torsdag leses en bibeltekst mot slutten av felleslunsjen. Bibelteksten er normalt påfølgende søndags tekst i Den norske kirke. Dette er ikke en andakt og i den grad det sies noe om teksten, så skal det være en hjelp til å sette teksten inn i en sammenheng.

Det er selvsagt frivillig å være til stede under tekstlesningen. Samtidig mener vi at disse tekstene har noe å gi til alle, uavhengig av eget forhold til kristen tro. Store deler av verdens befolkning forholder seg aktivt til Bibelens tekster. Skal vi forstå mennesker, må vi også vite noe om hva som preger tanker og valg. Videre er det mye musikk, kunst og litteratur som er  inspirert av bibelske fortellinger og uttrykk, og da kan det være nyttig å kjenne til referanserammen.

Kontaktperson på NLA Mediehøgskolen Gimlekollen:

Olga Kvitstein
E-post: olga.kvitstein@nla.no
Tlf. 38 14 50 60