Studentprest

Hans Jørgen Wennesland er studentprest i Kristiansand. Han har kontor på Universitetet i Agder og snakker gjerne med studenter fra NLA Mediehøgskolen Gimlekollen. Du finner mer informasjon her.

Studieveileder Olga Kvitstein er også tilgjengelig for samtaler. Hun kan kontaktes på:
E-post: olga.kvitstein@nla.no
Tlf: 38 14 50 60