Studieveiledning NLA Mediehøgskolen Gimlekollen

Studieveileder hjelper deg direkte eller henviser til andre som kan hjelpe deg dersom du har spørsmål knyttet til:

  • Studie- og yrkesvalg
  • Studiegjennomføring (har mistet motivasjonen for studiene, problemer med å følge normert studieprogresjon, ønsker å søke om permisjon, behov for tilrettelegging)
  • Valg av fagkombinasjoner, sammensetning av grader, innpassing av tidligere utdanning osv.
  • Vanskelig livssituasjon.

Dette er eksempler på hva du kan ta opp med studieveileder. Du er også velkommen til å ta kontakt når du trenger noen å snakke med.
Olga Kvitstein er studieveileder og kan kontaktes på tlf. 38 14 50 60 eller e-post: olga.kvitstein@nla.no

Det kan være lurt å avtale tid på forhånd.