Studiestart høstsemesteret 2017

Oppstartsdatoer: Mandag 14.august KL09:00

(Kommunikasjon,livssyn og kristen apologetikk kl 08:30)

Journalistikk:
1. år: program for studiestart
2. år: program for studiestart

Informasjon om studietur

3. år: Program for studiestart

Interkulturell kommunikasjon:
1.år: IK årsstudiet, program for studiestart
Program for høsten 2017 IK101 og 102 

2.år: B-IKF bachelor 

Informasjon studietur

Kommunikasjon, livssyn og kristen apologetikk:

1. år: Program for studiestart og kursdager KL 101

2. år: Program for studiestart og kursdager KL211

Informasjon om studietur


Har du spørsmål ta kontakt med Pamela Melhus, tlf. 38145003 eller Vibecke Wales, tlf. 38145059 i studieadministrasjonen

- Faktura for semesteravgift:

2 - og 3 - års. studenter – faktura er lagt ut på studentweb med betalingsfrist 1.september.

Nye studenter – den første faktura sendes på mail etter 7.august med betalingsfrist 1. september. Faktura inneholder PIN kode og studentnummer som trengs for å semesterregistrere seg.

- Semesterregistrering åpner 1.august:

1. Innbetaling må være registrert hos NLA før du kan semesterregistrere deg

2. Følg instruks på studentweb for semesterregistreing.  Det er viktig at du melder deg opp til både 1. undervisning og 2. vurderings enheter, deretter oppdater status/godkjenn plan for gjeldende semester.

3. Husk at det er studentens ansvar å kontrollere at man er meldt opp til undervisning og vurdering på de riktige emnene.

NB! IK nett studenter dere  finner  informasjon om oppstart og priser på studiesenteret.no

For oppstartsdatoer for de ulike studiene, se tabell nedenfor. Klilkk på studiet for å få mer informasjon:

Oppstartsdatoer, Gimlekollen

Studium: Oppstartsdato: KL:
Interkulturell kommunikasjon (IK) 14.august 0900
Journalistikk årsstudium 14.august 0900
Journalistikk bachelor 14.august 0900
Kommunikasjon og livssyn 14.august 0830