Tilrettelegging av studier NLA Mediehøgskolen Gimlekollen

NLA Høgskolen ønsker å legge forholdene til rette for studenter som av ulike grunner har behov for tilrettelegging under studiene.

Forhold som kan kvalifisere for tilrettelegging er:

  • syns- eller hørselshemning
  • bevegelseshemning
  • kronisk eller akutt sykdom
  • lese- og skrivevansker
  • ADHD/ADD
  • psykiske lidelser

Ved behov for tilrettelegging, midlertidig eller varig, bør du ta kontakt med oss i god tid før studiestart. Da kan vi sammen se på hvilke muligheter som fins og hva som er gode løsninger for deg.

Informasjon om tilrettelegging ved eksamen.

Kontaktperson ved NLA Mediehøgskolen Gimlekollen er:

Vibecke Wales
Tlf: 38 14 50 59
E-post: vibecke.wales@nla.no