Eksamen ved NLA Staffeldtsgate

På disse sidene finner du informasjon om eksamen ved NLA Høgskolen Staffeldtsgate. Eksamen er et begrep som innbefatter alle typer av prøver og arbeid som gir grunnlag for fastsettelse av selvstendig karakter for et emne. NLA Høgskolen Staffeldtsgate har ulike typer av eksamen. Informasjonen på disse sidene er generelle og informasjon om den enkelte eksamen finner du i emneplanen for hvert enkelt emne.

Oversikt over hvilke emner og eksamener du er meldt opp til finner du i StudentWeb, her finner du normalt også dato, tidspunkt og sted for eksamen.

Du er selv ansvarlig for å holde deg orientert om gjeldende reglement, studieinformasjon, frister (for oppmelding, betaling og søknad om spesiell tilrettelegging), eksamensdatoer samt studie- og emneplaner for ditt studium.  

Spørsmål vedrørende eksamen rettes til studieadministrasjonen.

 

Definisjoner

Ordinær eksamen: Den første eksamen som gjennomføres i et emne.

Ekstraordinær eksamen: Eksamen som arrangeres når et emne går ut, eller dersom det går mer enn to semestre til neste ordinære eksamen.

Utsatt eksamen: Eksamen som arrangeres for eksamenskandidater som hadde gyldig fravær ved ordinær eksamen. Utsatt eksamen arrangeres vanligvis tidlig i påfølgende semester.

Ny eksamen: Ny eksamen er en eksamen som kan avvikles for kandidater som ikke har bestått siste avholdte ordinære eksamen. Kontinuasjonseksamen arrangeres vanligvis tidlig i påfølgende semester.