Timeplan og dagsrytme

Timeplan

NLA Høgskolen Staffeldtsgate benytter kalenderprogrammet TimeEdit til timeplan. Det er denne timeplanen som til enhver tid skal være oppdatert. Det er mulig å abonnere på timeplanen til emnene dine, slik at du får dem opp i den egen Outlook eller på mobil. Nærmere info om hvordan du abonnerer finner du under ‘Nyheter* på itslearning.

Timeplanen blir tilgjengelig innen semesterstart.

TimeEdit_Logo.png

Undervisningen ved NLA Staffeldtsgate følger følgende dagsrytme: 

 Dagsrytme NLA Staffeldtsgate
1. time   08:30-09:15              
2. time 09:30-10:15
3. time 10:30-11:15
Kapellsamling        11:20-11:35
Lunsj 11:35-12:15
4. time 12:15-13:00
5. time 13:15-14:00
6. time 14:15-15:00
7. time 15:15-16:00
8. time 16:15-17:00