Bergen er det største av NLA Høgskolen sine tre studiesteder. Studiested Bergen har lokasjoner på
to ulike steder, Sandviken og Breistein. Lærerutdanningene holder til på Breistein, 15 km nord for
sentrum. I Sandviken, rett utenfor selve bykjernen, ligger den eldste avdelingen i Bergen. Her tilbyr
vi fagene Pedagogikk, Kristendom og teologi, Interkulturell forståelse, Kultur og religion og Ex. Phil
og Ex.fac.

Til sammen er det ca 1.600 studenter i Bergen, fordelt på de to lokasjonene.

Tett kontakt med undervisningspersonale er et varemerke for hele NLA Høgskolen. Det er kort avstand mellom ansatt og student og lett å få oppfølging. I de fleste studieretninger får du personlig veiledning allerede på bachelor­nivå.

Vi har et ønske om å se den enkelte, og legger til rette for fellesskap ved ulike arrangement gjennom året. Allerede fra studiestart blir du godt tatt i mot med blant annet faddertil­bud fra etablerte studenter. Vi har et aktivt studentmiljø med studentlag, internasjonalt fellesskap og sosiale arrangement arrangert av studentrådene.  Vi har tilbud om andakt hver dag og markerer høytidene med ulike arrangement. Begge studiestedene i Bergen har gode kantiner som er naturlig møtested mellom studenter, og mellom studenter og ansatte.

Vi ønsker å forberede studentene for et internasjonalt arbeidsliv. Derfor har vi tilbud om å legge deler av alle studieløpet til utlandet, enten gjennom utveksling, eller utenlandspraksis.

Beliggenhet
 

Studiested Breistein ligger i Åsane, ca 15 km fra Bergen sentrum. Her er alle lærerutdanningene lokalisert. Det er gode bussforbindelser fra sentrum til Breistein, og gode parkeringsmuligheter.

Kart
Bussinformasjon

 

Studiested Sandviken ligger like utenfor Bergen sentrum. Det er gode bussforbindelser hit. Her har vi studier i Kristendom, Interkulturell forståelse, Pedagogikk og Ex.phil/Ex.fac.

 

 
 
Fakta om NLA Bergen:
Opprettet 1968
Studenter ca. 1.600
Kontaktinformasjon:

Besøksadresser:
Amalie Skrams vei 3, Sandviken
Olav Bjordals vei 41, Breistein

Postadresse:
Postboks 74, Sandviken,
5812 Bergen
Telefon 55 54 07 00
E-post: studier.bergen@nla.no
Aktuelt:
”Han la i min munn en ny sang”
Konsert med komposisjoner og arrangementer av Ingrid Mostad Bråten i Åsane kirke søndag 29. oktober.
Studiestart 2017
Her er oversikt over når studiene begynner i 2017.