Ex-phil og ex-fac - NLA Høgskolen

Ex.phil og ex.fac

Innføringsstudiene er obligatorisk i de aller fleste bachelorgrader og studiet fra NLA Høgskolen er godkjent som del av graden ved universitet og høgskoler i Norge. Ex.phil og ex.fac kan tas som en del av et årsstudium, eller senere i studiene.

Hvilke muligheter har vi til sann erkjennelse? Hva er forutsetningene for et godt liv og et godt samfunn? Innføringsstudiene ved NLA Bergen vil gi deg refleksjoner og tanker rundt viktige problemstillinger og du får en innføring i normer for redelig og fruktbar forskning. Dette gir deg et godt grunnlag for dine videre studier, oppgaveskriving og forskning både på bachelor- og mastergradsnivå.

Examen Philosphicum består av filosofihistorie og logikk. Studiet gir deg kjennskap til et utvalg tenkere, deres forståelse av virkeligheten og menneskets erkjennelsesmuligheter og deres tanker om grunnlaget for et godt liv og samfunn. Du får innsyn i grunntrekk og viktige problemstillinger fra vitenskapens historie. I logikken får du innsikt i språkteori og argumentasjonslære.

Examen Facultatum består av faghistorie og fagforståelse og etikk. I faghistorie og fagforståelse får du kunnskap om ulike retninger i synet på hva som er riktig vitenskapelig forskning. I etikken får du kjennskap til etiske grunnlagsspørsmål, yrkesetikk og hvordan etiske verdier og normer blir begrunnet. Studiet i etikk har relevans både for vitenskapelig arbeid og for hvordan vi skal forholde oss til oss selv og andre mennesker.

Finansiering

Alle studier ved NLA gir rett til lån og stipend i Lånekassen dersom en har en studiepoengsproduksjon på minimum 15 studiepoeng per semester.

Studenter ved NLA Høgskolen betaler en studieavgift pr semester på 2.690,- + semesteravgift til Studentsamskipnaden i Bergen (SiB). Studie og semesteravgift må være betalt for å få utbetalt lån og stipend fra Statens lånekasse.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse

 

Spørsmål om studiet, kontakt:  Marit Hammer, Tlf 55540766

Fakta om studiet:
Studiepoeng: 20
Studiested: Bergen
Søknad: Lokalt opptak

Oppstart både i vårsemesteret og høstsemesteret.

 

Dagstudium.