Innovasjon_og_ledelse_bilde.jpg

Innovasjon og ledelse

Ønsker du å bidra til nyskaping, endring og utvikling av organisasjoner? Vil du ta del i, og ha et bevisst ståsted i et arbeidsliv- og næringsliv med store etiske utfordringer? Da kan vår nye bachelorgrad i innovasjon og ledelse være noe for deg.

Inspirert av arven etter Hans Nielsen Hauge får du med denne bachelorgraden en sterk og bred faglig kompetanse innen økonomi-ledelses- og innovasjonsfag, med spesiell fordypning i etikk. Hensikten er å utruste deg til å bidra til entreprenørskap og innovasjon både i kommersielle og ideelle virksomheter. Undervisningen gir kunnskaper om, og ferdigheter i, hvordan entreprenørskap kan stimuleres både i velutviklede og underutviklede markeder.

Etikk, og da spesielt foretaksetikk, er et sentralt tema gjennom hele studiet, i alle fag. Emneserien identitet og danning (IDA) skal bidra til dette. Her får du veiledning til å avklare egne mål, verdier og selvforståelse gjennom hele studieløpet.

I tillegg til praksis og emner om ledelsesteorier, vil ledelsesrelaterte temaer gå igjen i mer enn halvparten av emnene. IDA-emneserien vil i stor grad utruste deg som fremtidig leder, i samarbeid med den personlige mentoren du vil ha underveis i studieløpet.

I praksisemnene utfordres du til å bruke teoriene til å løse aktuelle utfordringer knyttet til innovasjon og entreprenørskap i arbeidslivet.

 

 
Fakta om studiet:
Studiepoeng: 180
Studiested: Oslo
Søknad: Samordna opptak

Studieavgift per semester: kr 13.500,- + avgift til studentsamskipnaden.

Mulighet for utvekslingsstudier i USA.

Kvalifiserer til ulike typer stillinger innen næringsliv, organisasjonsliv og offentlig sektor.

"Det kreves kompetanse og sterk motivasjon for å lykkes som gründer eller kunne bidra til forbedringer i organisasjoner eller bedrifter. Verdier som flittighet, personlig ansvar, likeverd, omsorg for medmennesket og samfunnsansvar preget i sin tid de haugianske virksomhetene. Disse verdiene vil også prege Hauge School of Management. Vi vil bidra til mer innovasjon - med en høyere hensikt."

supphellen.jpg


Magne Supphellen,
professor ved NHH og NLA Høgskolen