Okonomi-administrasjon.jpg

Økonomi og administrasjon

Studer økonomi ved Hauge School of Management. Med etikk og innovasjon får du en økonomiutdanning som skiller deg ut i mengden.

I tillegg til en bred og grundig innføring i grunnleggende økonomisk-administrative tema, gir studiet spesiell fordypning innen entreprenørskap, innovasjon og etikk, inspirert av arven etter Hans Nielsen Hauge.

Fordypningen i entreprenørskap styrkes gjennom praksis i bedrifter og organisasjoner i tillegg til undervisning. Undervisningen omfatter både kommersielt og sosialt entreprenørskap og gir kunnskaper om hvordan nyetablering kan stimuleres både i velutviklede og underutviklede markeder.

Etikk, spesielt forretningsetikk, er et sentralt tema gjennom hele studiet.

Faget identitet og danning skal sikre at du får trening i å arbeide aktivt med sentrale etiske utfordringer i alle de økonomisk-administrative fagene. Praksis i bedrifter gir deg erfaring i å identifisere og håndtere etiske utfordringer. Som student hos oss får du en erfaren mentor som følger deg gjennom studiet, leser skriftlige oppgaver i faget og møter deg jevnlig til veiledning og samtale.

Siste studieår velger du fordypning, for eksempel i innovasjonsledelse, innovasjon og entreprenørskap i praksis, økonomisk historie med fokus på haugianske virksomheter eller personalledelse. Du har også mulighet til å velge studieopphold i USA.

Studiet har nær kobling til arbeidslivet og henter inn høyt kvalifiserte forelesere både fra næringslivet, frivillige organisasjoner og andre universiteter og høgskoler i Norge og utlandet.

Hva særpreger studiet?

Høy faglig og pedagogisk kvalitet
Fokus på innovasjon og entreprenørskap
Fokus på forretningsetikk og karakterutvikling; alle studenter får egen mentor
Mye kontakt med bedrifter og organisasjoner
Utveksling til anerkjente høgskoler i USA
Basert på haugianske verdier
 
Fakta om studiet
Studiepoeng: 180
Studiested: Oslo
Søknad: Samordna opptak

 

Studiet kvalifiserer for:

Graden bachelor i økonomi- og administrasjon

Stillinger i næringsliv, ideelle organisasjoner og offentlig forvaltning

Starte egen virksomhet

Videre studier på masternivå