Bachelor i økonomi og administrasjon

Bachelornivå
Studiepoeng 180
Heltid/deltid Heltid
Type studium Ordinær undervisning
Startsemester Høst
Antall semestre 6
Undervisningsspråk Norsk
Studiested NLA Høgskolen - Staffeldtsgate, Oslo

Generelt om studiet

Studiet gir en sterk faglig og bred kompetanse innen økonomisk-administrative fag med spesiell fordypning i etikk, innovasjon og entreprenørskap, inspirert av arven etter Hans Nielsen Hauge. Etikk, spesielt forretningsetikk, er et sentralt tema gjennom hele studiet. Her vil du få redskaper til å forstå og lede innovasjons- og endringsprosesser i bedrifter og organisasjoner. Studiet har nær tilknytning til arbeidslivet og henter inn høyt kvalifiserte forelesere fra både næringslivet og andre universiteter og høyskoler. Studenten vil få tildelt mentor i 2. og 3. studieår. I møte med mentor vil studentene bli utfordret i forhold til egenutvikling, samtidig som de får et nærmere innblikk i praksisfeltet.

Studiet er et treårig studium som gir graden bachelor i Økonomi og administrasjon, med profilering i etikk og entreprenørskap. Studiet gir totalt 180 studiepoeng, hvorav 135 studiepoeng dekkes av obligatoriske emner, 30 studiepoeng av valgfrie emner og 15 studiepoeng av en bacheloroppgave. Studentene kan 5. semester velge mellom ulike fordypningsemner som “Innovasjon og entreprenørskap i praksis” (Internship), “Økonomisk historie med fokus på Haugianske virksomheter” og “Personalledelse“, eller et helt semester i utlandet, men alle må ha minst 10 studiepoeng praksis (Internship) i inn eller utland.  

Undervisnings- og arbeidsformer samt arbeidskrav og vurderingsformer er nærmere omtalt i de enkelte emnebeskrivelsene.

Opptakskrav

Opptakskravet er generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Undervisning i matematikk bygger på S1+S2 fra videregående skole.

Videre utdanning

Bachelorstudiet danner et godt grunnlag for videre studier på masternivå ved andre institusjoner nasjonalt eller internasjonalt innenfor økonomisk-administrative fagområder. I utarbeidelsen av studieplan har det både blitt tatt hensyn til NRØA sine retningslinjer, samt tatt hensyn til hvilke spesifikke krav som gjelder ved inntak til mastergrader ved Norges Handelshøyskole, BI-Handelshøyskolen og de offentlige høyskolene.

Yrkesmuligheter

Studiet kvalifiserer for stillinger innen administrasjon, organisasjonsutvikling, personalarbeid, budsjettarbeid, økonomisk analyse, finans, innkjøp, markedsføring og salg.

Studiet gir også studentene grunnlag for å starte egen bedrift, bidra til bedriftsetablering eller søke et vidt spekter av jobber innen økonomi og administrasjon i privat eller offentlig sektor. Både bedrifter og organisasjoner er aktuelle som arbeidssteder.

Finansiering

Studieavgift per semester: 13 500,- + avgift til studentsamskipnaden SIO (se under). 

Du kan søke Lånekassen om lån og stipend www.lanekassen.no. Lånekassen gir ekstra lån for å dekke studieavgiftene.

Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus, SiO er høgskolens serviceorganisasjon med en rekke velferdstilbud skreddersydd for studentene. Tilbudet omfatter blant annet studentboliger, studentbarnehager, spisesteder og en egen psykolog- og rådgivertjeneste. SiO har videre avtale med flere treningssentra om redusert pris for studenter og har flere økonomiske støtteordninger dersom du skulle bli syk. SiO har også studenthybler til leie. Semesteravgiften til SiO er på kr 550,-.

« Tilbake
Fakta om studiet
Studiepoeng: 180
Studiested: Oslo
Søknad: Samordna opptak

 

Studiet kvalifiserer for:

Graden bachelor i økonomi- og administrasjon

Stillinger i næringsliv, ideelle organisasjoner og offentlig forvaltning

Starte egen virksomhet

Videre studier på masternivå