Interkulturell kommunikasjon erfaring


Vi tilbyr et skreddersydd studiehalvår for deg med interkulturell erfaring. Dersom du er innvandrer i Norge eller er norsk og har oppholdt deg i utlandet over tid, er dette studiet for deg.

Innvandrere, misjonærer, bistandsarbeidere, ettåringer og andre personer med lengre opphold i et annet samfunn har tilegnet seg verdifull erfaring og innsikt i interkulturell kommunikasjon. Ved å ta dette tilrettelagte studiet, IK erfaring (30 studiepoeng) ved NLA Mediehøgskolen Gimlekollen, kan denne realkompetansen formaliseres. Studiets faglige tilnærming kan bidra til å bearbeide erfaringene og utvide perspektiver. Videre kan studiet gi hjelp til innvandrere som skal orientere seg i det norske samfunnet, personer som etter et lengre utenlandsopphold har flyttet tilbake til Norge og til de som for tiden er i utlandet eller som skal forberede et nytt uteopphold.

IK erfaring består av to emner (15 studiepoeng hver): 3IK101 Interkulturell kommunikasjon: Grunnleggende teori og 3IK102 Studieopphold. Emnene tilsvarer første semester i årsstudiet i interkulturell kommunikasjon. IK-erfaringsstudenter får uttelling for den interkulturelle kompetansen de allerede har og trenger derfor ikke delta på det obligatoriske studieoppholdet (i 3IK102). Du må dokumentere og få godkjent din interkulturelle erfaring når du søker.

IK erfaring tilbys i vårsemesteret, men det er mulig å strekke det over to semestre ved å utsette siste eksamen. Studiet er svært fleksibelt med kun én samling, nettleksjoner og hjemmeeksamener som leveres via nettet. Etter IK-erfaringsstudiet har du mulighet til å ta resten av årsstudiet i interkulturell kommunikasjon eller bachelor i interkulturell forståelse. NLA Høgskolen tilbyr også Master in Intercultural Studies.

Emnebeskrivelser for IK-erfaringsemnene finner du her:
3IK101 Interkulturell kommunikasjon: Grunnleggende teori
3IK102 Studieopphold

Søknadsfrist 15. november, lokalt opptak/NLA Gimlekollen. Deretter er det fortløpende opptak så langt det er ledige studieplasser.

Studieavgiften er på kr 2690,-. I tillegg kommer semesteravgift til studentsamskipnaden på kr 475,- pr. semester.

Har du spørsmål?
Kontakt

Ansvarlig for opptak Vibecke Wales, tlf. 38 14 50 59 | vibecke.wales@nla.no

Faglig ansvarlig Solveig Omland, tlf. 38 14 50 45 | solveig.omland@nla.no

Oppstart januar - heltid eller deltid.