Interkutlurell_forstaelse_715_x_250.jpg

Interkulturell forståelse

Studiet i interkulturell forståelse gir deg kunnskap og redskap til å forstå og arbeide i en sammensatt verden. Lær om kultur og samfunn, religion og menneskerettigheter for å forstå ulike verdensbilder.

Kompetansen du oppnår gjennom studiet er etterspurt i et stadig mer flerkulturelt samfunn og arbeidsmarked, både nasjonalt og internasjonalt. Gjennom feltarbeid i det flerkulturelle Norge, studietur og teori får du unik kompetanse om Norge og andre kulturer og religioner. Ikke minst lærer du om interkulturell kommunikasjon og interaksjon mellom mennesker på tvers av forskjeller. Studiet er flerfaglig med basis i antropologi. Religions- og kulturvitenskap, kommunikasjonsteori, historie og generell samfunnskunnskap er andre fagdisipliner i studiet.

Bachelorstudiet i interkulturell forståelse gjør at du kan fordype deg i for eksempel menneskerettigheter, verdensbilder, religion eller migrasjon og integrasjon. Om du ønsker, kan du legge inn utenlandsopphold i alle studieårene, enten ved å velge NLAs egne tilbud i andre verdensdeler, eller du kan benytte tilbudet om utveksling i ett eller to semester.

Du kan studere interkulturell forståelse både i Bergen og Kristiansand. Første året har ulikt opplegg på de to studiestedene, mens tilbudet i andre og tredje år er det samme.

Årsstudium i Bergen

Det første året i bachelorprogrammet kan tas som et frittstående årsstudium. I årsstudiet i Bergen velger du ett av fire ulike fokusområder hvor du gjennomfører et etnografisk feltarbeid. På den fem uker lange studieturen til et annet kontinent,
får du førstehånds kjennskap til landets kultur og religion.

Du velger mellom:

  • Bolivia
  • Madagaskar
  • Den Dominikanske Republikk
  • Det flerkulturelle Norge

Årsstudiet kan inngå i andre bachelorgrader. Årsstudiet gir nyttig kompetanse i alle yrker hvor du skal kommunisere og samhandle med mennesker fra andre kulturer.

Se også våre studier i interkulturell kommunikasjon i Kristiansand.

Spørsmål om studiet, kontakt: på epost, Tlf 55 54 07 79

Årsstudium i Kristiansand

Årsstudiet i interkulturell kommunikasjon i Kristiansand er likestilt med årsstudiet i interkulturell forståelse i Bergen, og kan på samme måte tas som både frittstående årsstudium eller som første år i bachelorprogrammet i interkulturell forståelse.
  • Studietur til Øst-Afrika
 
Fakta om studiet:
Studiepoeng: 180
Studiested: Bergen/Kristiansand
Søknad: Samordna opptak

Studieavgift per semester: kr 2.690,- + avgift til studentsamskipnaden

Kostnad til studietur kommer i tillegg

Mulig med sommersemester i Israel
eller NLA-studier i Bolivia og Zanzibar