BACHELOR I INTERKULTURELL FORSTÅELSE

Bachelornivå
Studiepoeng 180
Heltid/deltid Heltid
Type studium Ordinær undervisning
Startsemester Høst
Antall semestre 6
Undervisningsspråk Norsk
Studiested NLA Høgskolen - Sandviken i Bergen eller Gimlekollen i Kristiansand

Generelt om studiet

Interkulturell forståelse er et spennende og nyttig fag!

Interkulturell forståelse er en grunnleggende forutsetning for å utveksle erfaring og kunnskap over geografiske og etniske grenser og har betydning for faglig og vitenskapelig virksomhet på stadig flere områder. Interkulturell forståelse er et flerfaglig studium som har basis i antropologi og bidrag fra religionsvitenskap, kommunikasjonsteori, historie og generell samfunnskunnskap. Temaene som gjennomgås på studiet er høyst relevante i møter mellom mennesker i privat-, studie- og jobbsammenheng, og derfor er interkulturell forståelse et viktig fag!

Bachelorstudiet

Bachelorstudiet i interkulturell forståelse er delt i et innføringsstudium på grunnivå (60 studiepoeng) og et fordypningsstudium på mellomnivå. Studiet på mellomnivået er et påbygningsstudium med basis i grunnmodulene og gir anledning til fordypning og spesialisering. Du kan også bygge opp en bachelorgrad i interkulturell forståelse ved å kombinere interkulturell forståelsesfag med andre fag ved NLA Høgskolen.

Fra studieåret 2014/15 tilbys bachelor i interkulturell forståelse både i Kristiansand og Bergen. I Kristiansand er første året interkulturell kommunikasjon (IK), mens det i Bergen er interkulturell forståelse (IKF).

Årsstudiet

NLA anbefaler årsstudiet i interkulturell forståelse for alle som er interessert i å tilegne seg grunnleggende fagkunnskap innen områdene
-     Kultur
-     Etikk
-     Menneskeverd
-     Religion
-     Interkulturell kommunikasjon

Studiet innebærer bl.a. fokus på misjon og bistand, og på utdanning og helse i den tredje verden. Gjennom et teoretisk studium kombinert med feltarbeid i Asia, Afrika, Latin-Amerika eller det flerkulturelle Norge, vil studenten få grunnleggende innsikt i andres og egen kultur. Slik innsikt kan være et egnet utgangspunkt for studenter som sikter seg inn på spesialisering i kulturforståelse eller ulike profesjoner og fagstudier nasjonalt eller internasjonalt. Årsstudiet går over to semestre og består av fire moduler. Andre semester (om våren) inkluderer en ca. fem ukers studiereise til enten:

  • Bolivia
  • Madagaskar
  • Kina
  • En kortere studietur i Norge er inkludert for dem som velger å studere det flerkulturelle Norge.

Det forutsettes stabil og god fysisk og psykisk helse for å delta på studieturene. 

Mellomnivå

På mellomnivået kan man bl.a. studere menneskerettigheter, verdensbilder, skole og utdanning i den tredje verden, flyktningeproblematikken, eller religion, utvikling og bistand. Noen av kursene innbefatter et prosjektarbeid med lengre opphold i utlandet. Du kan også benytte tilbudet om utveksling i ett eller to semester.

Opptakskrav

For å bli tatt opp til årsstudiet må man ha generell studiekompetanse.

 

Videre utdanning

IKF bachelor gir spennende muligheter for jobb innen integrering, internasjonalisering og konfliktløsning i organisasjoner, i næringslivet og i offentlig forvaltning. Hva du kan jobbe med avhenger av hvilken emnekombinasjon du velger for bachelorgraden din.

IKF bachelor er dessuten en god kombinasjon med en yrkesutdanning som f.eks. grunnskolelærer, barnehagelærer, sosionom, politi eller sykepleier.

Merk at årsstudiet i IKF eller IK også kan kombineres med andre fagfelt på NLA Høgskolen. Vi anbefaler bachelor i religion og kultur hvis du ønsker å jobbe innenfor skolen og få undervisningskompetanse i religion/RLE. Vi anbefaler bachelor i interkulturell kommunikasjon og medier hvis du ønsker å jobbe innenfor medier og journalistikk.

Bestått bachelorgrad i interkulturell forståelse gir et grunnlag for opptak på mastergradsprogram innen faget. Høsten 2015 tilbyr NLA Høgskolen mastergradsstudium i interkulturell forståelse. Studenter med en bachelorgrad i interkulturell forståelse kan også søke opptak på masterstudier innen bistands-, utviklings- eller samfunnsvitenskapelige fag ved universiteter/høgskoler i Norge eller i utlandet.

Yrkesmuligheter

Studiet gir spennende muligheter for jobb innen integrering, internasjonalisering og konfliktløsning i internasjonale organisasjoner, næringsliv og offentlig forvaltning.

Finansiering

Alle studier ved NLA gir rett til lån og stipend i Lånekassen dersom en har en studiepoengs produksjon på minimum 15 studiepoeng per semester.

NLA er en privat høgskole. Studentene betaler studieavgift for hvert semester-, pluss semesteravgift til Studentsamskipnaden (SiB/SIA). Utgifter til studieturer kommer i tillegg. Studie og semesteravgift må være betalt for å få utbetalt lån og stipend fra Statens lånekasse.

Søknad

« Tilbake