Kommunikasjon og livssyn - NLA Mediehøgskolen Gimlekollen

Kommunikasjon og livssyn

Dette er studiet for deg som ønsker å formidle kristen tro som troverdig og relevant i vår pluralistiske tid, ved kafébordet, fra talerstolen eller i mediene. Ungdomskultur, populærkultur og livssynsmangfold står i fokus, sammen med kristent trosforsvar.

Studiene i kommunikasjon og livssyn (KL) tilbys med en unik kombinasjon av kursdager og nettbasert undervisning, og gir hjelp til å forstå, forklare og forsvare kristen tro i møte med livssynsmangfoldet. Vi tar utgangspunkt i spørsmål som: Hvilke livssyn preger vår tid, og hvordan møter vi disse? Hva preger aktuell ungdomskultur? Hvordan finne spor av livssyn i populærkulturen? Hvordan begrunne kristen tro, og hvordan møte spørsmålene? Enten du velger årsstudium eller enkeltemner vil du oppleve at KL er relevant både for liv og yrke.

Årsstudiet, med obligatorisk studietur til England på høsten, utgjør første år på bacheloren. Første semester kan også tas som enkeltemne på heltid eller deltid.

Både årsstudiet og enkeltemnene er relevante som deler av ulike grunnutdanninger og som videreutdanning, særlig på menighetsarenaen.  Formidlingsfagene i KL er nå godkjent for kvalifisering som menighetspedagog.

Det fleksible studieopplegget gjør det mulig å ta alle emner som fjernstudent. Lokale studenter tilbys ukentlig undervisning. Noen enkeltemner kan også tas helt nettbasert.

Har du spørsmål om studiet, kontakt oss på: studier.gimlekollen@nla.no eller direkte på telefon til Vibecke Wales, tlf 38 14 50 59
 
 
Fakta om studiet:
Studiepoeng: 180
Studiested: Kristiansand
Søknad: Samordna opptak


Studieavgift per semester: 2.690,- + avgift til studentsamskipnaden.


Studietur til England (10 dager) kommer i tillegg


Tilrettelagt for fjern- og deltidsstudier.
Enkeltemner/deltidsstudier har lokalt opptak.


Få obligatoriske kursdager.


Nettbasert undervisning.


Tilbud om lokal undervisning.