Kommunikasjon, livssyn og kristen apologetikk, årsstudium

Studiepoeng 60
Heltid/deltid Heltid, men tilrettelagt for fjern- og deltidsstudier.
Type studium Obligatoriske kursdager kombinert med nettstudier.
Startsemester Høst
Antall semestre 2
Undervisningsspråk Norsk og engelsk
Opptak Søk opptak på Samordna opptak NLA Høgskolen
Studiested
NLA Mediehøgskolen Gimlekollen, Kristiansand

Generelt om studiet

Dette er studiet for deg som er opptatt av utfordringene fra livssynsmangfoldet og som ønsker å formidle kristen tro som troverdig og relevant, enten det er ved kafébordet, fra talerstolen eller i mediene. Ungdomskultur, populærkultur og livssynsmangfold står i fokus, sammen med kristent trosforsvar. Med en unik kombinasjon av kursdager og nettleksjoner er studiet tilrettelagt som fjernstudium, og enkeltemner kan tas på deltid. 

KL gir god hjelp til bedre å forstå, forklare og forsvare kristen tro i møte med livssynsmangfoldet. Vi tar utgangspunkt i spørsmål som: Hvilke livssyn preger vår tid, og hvordan møter vi disse? Hva preger aktuell ungdomskultur? Hvordan finne spor av livssyn i populærkulturen? Hvordan begrunne kristen tro, og hvordan møte spørsmålene? Enten du velger bachelor, årsstudium eller enkeltemner, vil du oppleve at KL er relevant både for liv og yrke.

Årsstudiet

Årsstudiet gir bred kompetanse i formidling av kristen tro i møte med populærkulturens livssynsmangfold, og særlig i møte med ungdom. Studiet er derfor relevant for mange yrker, og kan inngå i ulike utdanningsløp.

Høstsemesteret: KL innføring, med studietur til England 

Innføringsemnet KL101 (30 stp) kan tas på heltid over ett semester eller deltid over to semestre. Studieopplegget er uansett fleksibelt, med nettundervisning og oppgaveveiledning. Kun kursdagene på NLA Mediehøgskolen Gimlekollen 14. - 16. august (med forbehold om endringer), studieturen til England 09. – 18. september og kursdagene 19. – 21. oktober er obligatorisk høsten 2017.

Lokale studenter har imidlertid tilbud om ukentlig undervisning, og vi anbefaler selvsagt å benytte seg av dette i tillegg til oppgaveveiledning og undervisning på nettet.

KL101 består av følgende deler: Kommunikasjonsteori, Livssynskunnskap og livssynsanalyse, Medier, ungdomskultur og livssynsmarked, Kristen apologetikk

Studieturen til England har en sentral rolle i innføringsemnet, og omtales ofte som studiets absolutte høydepunkt. Her gis det et unikt møte med noen av Europas fremste kristne apologeter og formidlere, i rammen av idyllisk landsbygd, ærverdig universitetsby og pulserende millionby. L'Abri-senteret i Hampshire åpner dørene eksklusivt for KL i første del av oppholdet, og vi får ògså et spennende møte med Oxford. London er arenaen i siste del. Livssynsdebatt på Speakers Corner, fargerikt gudstjenestefellesskap og kulturelle opplevelser som musikalen Les Miserables er bare noen av ingrediensene her.

Vårsemesteret: Tre emner
Her kombineres fokus på det kristne livssynet og apologetikk med søkelys på ungdom, populærkultur og livssyn: Kristen tro som livssyn (KL102, 10 stp), Kristent livssyn i apologetisk perspektiv (KL103, 10 stp), Livssynspluralisme, ungdomskultur og medier (KL209, 10 stp).

Innføringsemnet KL101 (30 stp heltid/deltid), som utgjør årsstudiets høstsemester, kan tas som enkeltemne. Enkeltemner har lokalt opptak

Opptakskrav

Generell studiekompetanse.

Videre utdanning

Årsstudiet kan inngå i bachelor i kommunikasjon, livssyn og kristen apologetikk eller i bachelor i kommunikasjon, livssyn og medier, alt etter hvilken spesialisering og fordypning en trenger inn mot ønsket yrkesutøvelse. Begge bachelorgradene kan tas ved NLA Mediehøgskolen Gimlekollen. Videre kan årsstudiet inngå som frie studiepoeng i ethvert bachelorstudium hvor livssynskompetanse er viktig.

Yrkesmuligheter

Årsstudiet gir en vesentlig kompetanse for ulike formidlingsoppgaver innen kirkesamfunn og kristne organisasjoner. Dette gjelder enten arbeidsfeltet er innen undervisning, trosopplæring, forkynnelse, veiledning eller medier.

Finansiering

Alle studier ved NLA Høgskolen gir rett til lån og stipend i Lånekassen.

NLA er en privat høgskole. Studieavgift for hvert semester for dette studiet er for tiden kr 2.250,-, pluss semesteravgift til Studentsamskipnaden i Agder (SiA). Utgifter til studieturen i årsstudiets første semester (totalt kr. 8.000 – 10.000 NOK) kommer i tillegg.