Enkeltemner i Kommunikasjon og livssyn

Flere av emnene som inngår i bachelorstudiet i Kommunikasjon og livssyn kan tas separat, og har lokalt opptak. Ordinær søknadsfrist for enkeltemner er 15. april for høstsemesteret og 15. november for vårsemesteret. Deretter fortløpende opptak. KL-studiene er svært fleksibelt lagt opp, med kun få obligatoriske kursdager på hvert emne. Den ellers nettbaserte undervisningen gjør det mulig å kombinere studiene med jobb og bosted i en annen del av landet.

Se under hvilke emner vi tilbyr på hvilke tidspunkt høsten 2017.

Gjeldende studieavgift for enkeltemner

Søknad for enkeltemner gjøres via nettsøknad på StudentWeb

Opptak på grunnlag av generell studiekompetanse.

Emner høsten 2017

3KL101 Innføring Kommunikasjon og livssyn 30 sp
Obligatoriske kursdager 14. - 16. august og 19. - 21. oktober (inkludert Veritas-konferansen). Studietur til England 09. - 18. september. Kan tas på deltid over to semester, men all obligatorisk undervisning er på høsten.

3KL104 Kristent ungdomsarbeid i apologetisk perspektiv med praksis 20 sp
Velg obligatoriske kursdager i Oslo eller Kristiansand. Oslo: 11. - 13. oktober. Kristiansand: 19. - 21. oktober. Emnet kan tas på høsten eller fullføres på våren, men kursdagene er uansett på høsten.

3KL106 Kristent ungdomsarbeid i apologetisk perspektiv uten praksis 15sp
Velg obligatoriske kursdager i Oslo eller Kristiansand. Oslo: 11. - 13. oktober. Kristiansand: 19. - 21. oktober.

KL107 Kristent ungdomsarbeid i sjelesørgerisk perspektiv 10sp
Flyttes til våren 2018. 

3KL205 Bibelformidling og populærkultur 10 sp
Obligatoriske kursdager 17. - 19. oktober. 

3KL211 Apologetikk for det kristne livssynet - tilnærmingsmåter og utvalgte temaer 20 sp
Obligatorisk kursdager 14. - 16. august og 20. - 21. oktober (inkludert Veritas-konferansen).

Emner våren 2018

3KL102 Kristen tro som livssyn 10 sp 
Obligatoriske kursdager 3. – 5. januar. Muntlig eksamen eller innlevering 13. februar.

3KL104 Kristent ungdomsarbeid i apologetisk perspektiv 20 sp
Obligatoriske kursdager i Kristiansand 3. – 5. januar.

3KL103 Kristent livssyn i apologetisk perspektiv 10 sp 
Obligatoriske kursdager 18. – 20. april. Hjemmeeksamen 28. – 31. mai.

3KL107 Kristent ungdomsarbeid i sjelesørgerisk perspektiv 10 sp.
Datoer kommer…

3KL209 Livssynspluralisme, ungdomskultur og medier 10 sp 
Obligatoriske kursdager 14. – 16. februar. Innlevering 17. april

3KL212 Teori og metode i kommunikasjon, livssyn og kristen apologetikk 10 sp 
Obligatoriske kursdager 14. – 16. februar. Innlevering 17. april.

3KL213 Pluralisme, identitet og kristent livssyn 10 sp 
Obligatoriske kursdager 3. – 5. januar. Muntlig eksamen 13. februar.

KL214 Praktisk komm.oppgave med vekt på livssyn 10 sp 
Obligatorisk kursdag 20. april. Innlevering 07.juni.

KL210 Teoretisk fordypning 10 sp 
Obligatorisk kursdag 15. februar. Innlevering 07.juni.

KL215 Praktisk komm.oppgave med vekt på apologetikk 10 sp 
Obligatorisk kursdag 16. februar. Innlevering 07.juni.