Kommunikasjon og livssyn innføring (heltid/deltid)

Ønsker du å kombinere KL og jobb? Da har du mange 10 studiepoeng-emner å velge blant, men du kan også ta innføringsemnet (30 stp) på deltid. Kun innføringsuken og Englandsturen er obligatorisk, begge på høsten.

Fleksibelt opplegg
Innføringsemnet KL101 (30 stp) kan tas på heltid over ett semester eller deltid over to semestre. Studieopplegget er uansett fleksibelt, med nettundervisning og oppgaveveiledning. Kun kursdagene på NLA Mediehøgskolen Gimlekollen 14. - 16. august (med forbehold om endringer), studieturen til England 09. – 18. september og kursdagene 19. – 21. oktober er obligatorisk høsten 2017.

Fire hovedområder
* Kommunikasjonsteori  * Livssynskunnskap og livssynsanalyse
* Medier, ungdomskultur og livssynsmarked  * Kristen apologetikk (trosforsvar)

Studietur til England
Studieturen har en sentral rolle i innføringsemnet, og omtales ofte som KL-studiets absolutte høydepunkt. Her gis det et unikt møte med noen av Europas fremste kristne apologeter og formidlere, i rammen av idyllisk landsbygd, ærverdig universitetsby og pulserende millionby. L'Abri-senteret i Hampshire åpner dørene eksklusivt for KL i første del av oppholdet, der vi ògså får et spennende møte med Oxford. London er arenaen i siste del. Livssynsdebatt på Speakers Corner, fargerikt gudstjenestefellesskap og kulturelle opplevelser som musikalen Les Miserables er bare noen av ingrediensene her. 

Opptak
Emnet har lokalt opptak. Mer informasjon om søkeprosessen finner du her. Søknadsskjema i papirformat finner du her.