Emneplaner

 Vi gjør oppmerksom på at det kan forekomme endringer i pensum før semesterstart

NB! Studieplanen for Oslo og Bergen er noe ulik. Emner som tas i Staffeldtsgate, Oslo er merket 4 (eks.4REL101)

Sortering: klikk på overskriftene i kolonnene
Hovedemne Navn Semester Studiepoeng
4KRD1231 Messias i bibelsk, jødisk og religionshistorisk kontekst Vår 2018 10
4REL150 Etikk, filosofi og livssyn Vår 2018 10
EX101 Examen philosophicum Høst 2017 10
EX101 Examen philosophicum Vår 2018 10
EX102 Examen facultatum Høst 2017 10
EX102 Examen facultatum Vår 2018 10
GL17REL101 Bibelen, kristendommens historie og innføring i religionsvitenskap Høst 2017 30
GL17REL102 Religionsvitenskap med fordypning, etikk, filosofi og livssyn og fagdidaktikk RLE Vår 2018 30
GL5REL101 Bibelen, kristendommens historie og innføring i religionsvitenskap Høst 2017 30
GL5REL102 Religionsvitenskap med fordypning, etikk, filosofi og livssyn og fagdidaktikk RLE Vår 2018 30
KME207 Medier, myter og identitet Vår 2018 10
KME208 Jødedom Vår 2018 10
4REL110 Bibelen Høst 2017 10
REL110 Bibelen Høst 2017 10
4REL120 Kristendommens historie Høst 2017 10
REL120 Kristendommens historie Høst 2017 10
4REL130 Innføring i religionsvitenskap Høst 2017 10
REL130 Innføring i religionsvitenskap Høst 2017 10
4REL140 Religionsvitenskap med fordypning Vår 2018 10
REL140 Religionsvitenskap med fordypning Vår 2018 10
REL150 Etikk, filosofi og livssyn Vår 2018 10
REL160 Fagdidaktisk emne, religion, livssyn og etikk Vår 2018 10
RELPED110 Relasjonsledelse Høst 2017 10
RELPED120 Ledelsesfilosofi Vår 2018 10
TEOL120 Bibelen og tidlig kristendom Vår 2018 10
TEOL140 Teologi for en misjonal kirke Vår 2018 10