Årsstudium menighet og ledelse (2016-2017)

Nivå: årsstudium
Studiepoeng: 60
Heltid/deltid: Heltid - deltid
Type studium Ordinær undervisning
Startsemester: Høst
Antall semestre: 2
Undervisningsspråk: Norsk
Opptak: Samordna opptak
Studiested: Staffeldtsgate

Generelt om studiet

Behovet for teologisk kunnskap og evne til trygg ledelse er stort både i kirker og organisasjoner. Årsstudiet i menighet og ledelse vil gi deg kompetanse på dette området.

Dette er et nyttig studium for alle som ønsker å arbeide i en menighet eller tilsvarende og vil ha et studium som kombinerer teori og praksis. Lær om de lange linjene i Bibelen, og du får sette denne kunnskapen i sammenheng med kristen etikk og moralsk refleksjon. Utvikle dine lederferdigheter og lær om ulike måter kristen tro har blitt og blir praktisert. Grunnleggende kunnskap om psykologi bidrar både til din egen utvikling og utruster deg i din tjeneste.

   
1.semester (høst)  GT I, NT I,Kristendommens historie I (15 sp) 
  Menighetsutvikling I, Formidling, Forkynnelse (15 sp)
2.semester (vår) Troslære I, etikk I, apologetikk, konfesjonskunnskap (15 sp)
  Kristen Spiritualitet, Personlighetsutvikling og psykologi, Administrasjon og ledelse (15 sp)

Ved NLA Høgskolen Staffeldtsgate vil du bli del av et godt miljø med god faglig og personlig oppfølging. Studenter ved årsstudiet kan få tilbud om studieturer til London og Israel. Studieturene er ikke obligatoriske, men erfaringsmessig får studentene stort utbytte av dem. 

Mange vil ha glede av et årsstudium i Kristendom, og det er ypperlig å kombinere dette med jobb. Studieadministrasjonen samarbeider med deg om å sette opp en studieprogresjon som passer for deg.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse

Yrkesmuligheter

Sammen med praktisk anvendbar kunnskap om administrasjon, ledelse og psykologi, gir studiet verdifull kompetanse som kan brukes både til tjeneste i menighet- og organisasjonsliv og til videre utdanning.