Kristendom_og_teologi_715x250.jpg

Teologi og kristendom

Vil du bli prest, misjonær, eller pastor? Da er teologistudier aktuelt for deg. Lær om religion, livssyn og trosopplæring for å formidle kristen tro.

God kunnskap om den kristne tro gir deg et godt grunnlag for å bidra i undervisning, i kirkelig opplæring og tjeneste, og for å delta kritisk og konstruktivt i samfunnsdebatten. Med bachelor og master i teologi ved NLA Høgskolen kan du bli prest i Den norske kirke eller forsamlingsleder/pastor i andre kirkesamfunn og menigheter.

Presteutdanning

Bachelorstudiet i teologi studerer kristendommen med utgangspunkt i, og med hovedvekt på, en evangelisk-luthersk kristendomsforståelse. Språkstudiene i hebraisk og nytestamentlig gresk gir grunnlag for å forstå de bibelske grunntekstene og er et viktig grunnlag for videre teologistudier. I løpet av bachelorgraden kan du ta et sommersemester i Israel og Palestina.

Presteutdanningen går over seks år og består av bachelor- og mastergrad i teologi og ett år praktisk-teologisk utdanning. Bachelor og master i teologi og et halvt år integrert praktisk-teologisk utdanning tilbys ved NLA Bergen. Til sammen gir det opptak ved siste semester praktisk-teologisk utdanning ved Det teologiske menighetsfakultet (MF) i Oslo eller Misjonshøgskolen i Stavanger.

Gjennom årsstudium i KRLE får du kunnskap om andre religioner og livssyn, og hjelp til å reflektere teologisk og etisk i møte med eksistensielle spørsmål.

Studentmiljøet ved kristendoms-studiene er unikt. Her møter du foreleserne dine over en kopp kaffe i kantinen, til andakt, til tekstgjennomgang eller i samtale i Forum Tro/Tanke og Tro/Tjeneste. Du får personlig veiledning til studiene og i tolkning av tekster i Bibelen.

Se også våre studier i praktisk teologi og ledelse (Bergen og Oslo).

Spørsmål om studiet, kontakt: Marit Hammer, Tlf 55540766

 
Fakta om studiet:
Studiepoeng: 180
Studiested: Bergen
Søknad: Samordna opptak

Studieavgift per semester: kr 2.690,- + avgift til studentsamskipnaden


Mulighet for 30 studiepoeng sommersemester i Israel.