BACHELOR I TEOLOGI

Bachelornivå
Studiepoeng 180
Heltid/deltid Heltid
Type studium Ordinær undervisning
Startsemester Høst
Antall semestre 6
Undervisningsspråk Norsk
Studiested NLA Høgskolen - Sandviken, Bergen

Generelt om studiet

Bachelorstudiet i teologi har kristendommen som sitt sentrale studieobjekt, med utgangspunkt i og hovedvekt på den evangelisk-lutherske kristendomsforståelse. I tillegg vil deler av studiet være viet andre religioner og livssyn, samt emneområdene etikk og filosofi. Videre inngår språkstudier i hebraisk og nytestamentlig gresk. Det er mulig å ta deler av studiet på sommersemester i Israel eller med emner fra årsstudiet i praktisk teologi og ledelse.

Det gis også tilbud om nettstudier i noen av emnene.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse.

Videre utdanning

Bestått bachelorgrad i teologi gir grunnlag for opptak på mastergradsprogrammer innen faget, og bestått mastergrad i teologi gir grunnlag for opptak på doktorgradsprogrammer (Ph.D.) Opptaket forutsetter at den institusjonen som tar studenter opp på doktorgradsstudiet, må godkjenne prosjektbeskrivelsen og finansieringen av doktorgradsstudiet.

Yrkesmuligheter

Bachelor i teologi er første del av en presteutdanning. Den kan også kvalifisere for andre yrker og oppgaver i kirke, misjon og samfunn, nasjonalt og internasjonalt. Den kan videre inngå i kompetansegrunnlaget for bistandsarbeid.

Finansiering

Alle studier ved NLA gir rett til lån og stipend i Lånekassen dersom en har en studiepoengsproduksjon på minimum 15 studiepoeng per semester.

NLA er en privat høgskole. Det betales studieavgift for hvert semester, pluss semesteravgift til Studentsamskipnaden (SiB). Utgifter til studieturer kommer i tillegg. Studie og semesteravgift må være betalt for å få utbetalt lån og stipend fra Statens lånekasse.

Studieplaner

Startsemester Klasse
Høst 2017

BACHELOR I TEOLOGI

Høst 2016

BACHELOR I TEOLOGI

Høst 2015

BACHELOR I TEOLOGI

Høst 2014

BACHELOR I TEOLOGI (2014)

Høst 2013 BACHELOR I TEOLOGI
Høst 2012 BACHELOR I TEOLOGI
Høst 2011 BACHELOR I TEOLOGI
Høst 2010 BACHELOR I TEOLOGI
Høst 2009 BACHELOR I TEOLOGI
Høst 2008 BACHELOR I TEOLOGI
« Tilbake