KRISTENDOMSKUNNSKAP MELLOMNIVÅ (NIVÅ 2)

Mellomnivå
Studiepoeng Moduler á 10 studiepoeng
Heltid/deltid Heltid
Type studium Ordinær undervisning
Startsemester Høst/vår
Antall semestre 1
Undervisningsspråk Norsk
Opptak Her kan du søke om opptak (lokalt opptak)
Studiested NLA Høgskolen - Sandviken, Bergen

Generelt om studiet

Studiet på mellomnivået er et påbygningsstudium med basis i emnene på grunnivå og gir anledning til fordypning og spesialisering. Studentene kan bygge opp en faglig bredde ved å velge flere emner fra mellomnivået. Studenter som planlegger å søke masterstudiet i kristendom, må i sitt emnevalg på mellomnivået være oppmerksomme på både de generelle opptakskravene til masterstudiet og spesielle krav eller anbefalinger som gjelder de enkelte spesialiseringsretningene innenfor masterstudiet.

I tillegg til det ordinære undervisningstilbudet tilbyr NLA et spesialopplegg for mellomnivået i kristendomskunnskap som inkluderer et sommersemester i Israel.

Opptakskrav

Se emneplan for de aktuelle emner.

Videre utdanning

Emner fra kristendomskunnskap mellomnivå inngår i bachelor i religion og kultur, bachelor i teologi og bachelor i praktisk teologi og ledelse. Emner i kristendom kan i kombinasjon med studier i andre fag ved NLA Høgskolen eller andre universiteter og høgskoler også bygges ut til en bachelorgrad i kristendom. Masterstudiet i kristendom ved NLA bygger på bachelorstudiet og gir flere valgmuligheter: Man kan velge fordypning i kateketikk, religionsdidaktikk eller teologi.

Yrkesmuligheter

Emner fra bachelorstudiet kan inngå som del av en lærerutdanning. Studiet er relevant for arbeid innenfor kirke- og menighetsliv eller kristne organisasjoner. Det kan også være nyttig for de som sikter seg inn mot misjons- eller bistandstjeneste.

Går man videre med masterstudier, kan det blant annet kvalifisere for arbeid som kateket, lektor eller prest/pastor. For å bli prest må man ta et års studier i praktisk-teologiske emner (inkludert praksis) i tillegg. NLA tilbyr første halvåret av dette studiet, integrert praktisk-teologisk studium med praksis. Sammen med fullført master i kristendomskunnskap med teologispesialisering gir dette opptak ved siste semester praktisk-teologisk utdanning ved det teologiske Menighetsfakultet i Oslo. For å kunne undervise i videregående skole må man ha gjennomført praktisk-pedagogisk utdanning (PPU). Vanligvis kreves det at man har en bachelorgrad med undervisningskompetanse i to undervisningsfag for å komme inn på praktisk-pedagogisk utdanning.

Finansiering

Alle studier ved NLA gir rett til lån og stipend i Lånekassen dersom en har en studiepoengsproduksjon på minimum 15 studiepoeng per semester.

NLA er en privat høgskole. Det betales studieavgift for hvert semester, pluss semesteravgift til Studentsamskipnaden (SiB). Utgifter til studieturer kommer i tillegg. Studie og semesteravgift må være betalt for å få utbetalt lån og stipend fra Statens lånekasse.

Søknad

« Tilbake