Barnehagelarer illustrasjonsbilde

Barnehagelærer

Som barnehagelærer legger du til rette for omsorg, lek og læring. Du engasjerer og motiverer til utvikling og utfoldelse i trygge omgivelser. Din kunnskap, trygghet og kompetanse er grunnlaget for livslang læring.

Barnehagelærerutdanningen ved NLA Høgskolen Bergen er en profesjonsbachelor, og kvalifiserer deg til å jobbe som pedagog og leder i barnehagen. Gjennom et praksisnært studium vil du få de verktøyene du trenger til å bli en god barnehagepedagog.

Hverdagen i barnehagen er allsidig, og derfor har NLA Høgskolen siden starten i 1999 organisert utdanningen tverrfaglig. Dette fremmer en helhetlig forståelse av barnet, dets utvikling og barnehagens innhold. Grundig fagkunnskap og praksis vil sammen med profesjonsveiledning støtte deg på veien mot å bli en god barnehagelærer. Vårt inkluderende studiemiljø gir trygge og gode rammer for din utvikling mot en yrkeskarriere.

Barn trenger kunnskapsrike voksne som tilrettelegger gode rammer
for lek, læring og utvikling. I utdanningen vil du utvikle leder- og veiledningsegenskaper, faglig og estetisk kompetanse, få kunnskap om barns utvikling, samt få endrings- og utviklingskompetanse. Dette er sentralt for å tilrettelegge for omsorg, lek, utforsking og læring.

Assistenter og andre som i dag er i arbeid i barnehage, kan ta barnehagelærerutdanningen som deltidsutdanning i tilbudet Arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning (aBL). Her kan du lese mer om Arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning.

I tillegg tilbyr NLA Høgskolen videreutdanninger og fordypningsemner innen barnehagelærerutdanning.

Spørsmål om studiet, kontakt: Bjarte.sovde@nla.no, Tlf 55 53 69 17.

Yrkestittelen førskolelærer ble fra høsten 2013 endret til barnehagelærer.
 
Fakta om studiet:
Studiepoeng: 180
Studiested: Bergen
Søknad: Samordna opptak

Yrkestittelen førskolelærer endres fra høsten 2013 til barnehagelærer.

Studenter må fremvise politiattest.

Totalt 100 dager praksis gjennom studiet.

Mulighet for fire uker praksis i utlandet

 

Therese_Ruud-2.jpg

"Utdanningen gav meg en mye dypere forståelse for hvorfor det vi gjør er viktig, hva jeg selv kan gjøre og ikke minst dette med lekens betydning"

Therese Ruud, barnehagelærer med utdannelse fra NLA Høgskolen