Grunnskolelaerer NLA Høgskolen

Grunnskolelærer

En grunnskolelærer er en viktig kunnskapsformidler, rollemodell og motivator for elevene sine. God faglig kunnskap og forståelse for barn og unges utvikling og læring er derfor avgjørende for å bli en god grunnskolelærer.NLA Høgskolen har et sterkt faglig undervisningsmiljø hvor praksis og egen utvikling står sentralt. Gjennom utdanningen får du 23 uker praksis i grunnskolen, og gjennom profesjonsveiledning får du støtte i utviklingen av din profesjonalitet gjennom hele utdanningsløpet. Det er mulig å velge utveksling og praksis i utlandet.

NLA Høgskolen er en privat høgskole bygd på kristne verdier og et kristent menneskesyn. Norge trenger lærere som håndterer religiøst mangfold og anerkjenner religion hos barn og unge, og NLA Høgskolen vil ruste deg til arbeide i den multikulturelle og multireligiøse skolen.

Som grunnskolelærer vil du oppleve en variert, spennende og hektisk hverdag. Din evne til å være kreativ, fleksibel og til å løse utfordringer vil være viktig. Gjennom utdanningen vil du få den faglige tyngden og praktiske erfaringen du trenger for å gå inn i denne viktige jobben. Behovet for kvalifiserte lærere er stort i Norge, og med denne utdanningen har du muligheter for jobb over hele landet.

Utdanningen er femårig med integrert mastergrad. Du velger om du vil undervise på 1.-7. trinn eller 5.-10. trinn allerede når du søker gjennom Samordna opptak. Du velger masterfag og undervisningsfag etter oppstart i utdanningen


Grunnskolelærer  trinn 1-7.

Du får kompetanse til å undervise på småskole- og mellomtrinnet i grunnskolen. Begynneropplæring blir vektlagt. Du kan velge mastergrad i KRLE, norsk eller profesjonsrettet pedagogikk.

Norsk og matematikk er obligatorisk med 30 studiepoeng hver. I tillegg velger du andre undervisningsfag. Vi tilbyr KRLE, musikk, naturfag og kunst og håndverk. Hvilke fag man kan velge avhenger av hvilket mastergradsfag man velger.

Studieplan for femårig grunnskolelærerutdanning trinn 1-7, med emnebeskrivelser

Grunnskolelærer trinn 5-10.

Du blir kvalifisert til å undervise på mellom- og ungdomstrinnet i grunnskolen. Du kan velge mastergrad i KRLE, matematikk, samfunnsfag eller profesjonsrettet pedagogikk.

I tillegg velger du to til tre undervisningsfag. Du må velge enten norsk eller matematikk 60 studiepoeng. I tillegg tilbys KRLE, naturfag, samfunnsfag, musikk og kroppsøving og vi vil på sikt tilby engelsk.

Studieplan for femårig grunnskolelærerutdanning trinn 5- 10, med emnebeskrivelser

Overflytting

Studerer du grunnskolelærerutdanning ved en annen høgskole/universitet, kan du søke om overflytting til NLA Høgskolen i 3. eller 4. studieår.

I tillegg tilbyr NLA Høgskolen i Bergen et stort utvalg videreutdanninger innen grunnskolelærerutdanning.

Spørsmål om studiet, kontakt: Anja Gjerde, Tlf 55536959

 
Fakta om studiet:
Studiepoeng: 300
Studiested: Bergen
Søknad: Samordna opptak

Opptakskrav:
Generell studiekompetanse. I tillegg stilles det krav om minimum 35 skolepoeng og gjennomsnittskarakter på minst 3 i norsk og minst 4 matematikk.  For søkere som har gjennomsnittskarakter mellom 3 og 4 i matematikk, tilbys fire ukers forkurs sommeren før studiestart.

Studenter må framvise politiattest.

Totalt 23 uker praksis, med mulighet
for utenlandspraksis 3. året.
 
Studieavgift per semester: 2.690 + avgift til studentsamskipnaden.