Musikk årsstudium

Årsstudium
Studiepoeng 60 eller 30+30
Heltid/deltid Heltid
Type studium Ordinær undervisning
Startsemester Høst
Antall semestre 2
Undervisningsspråk Norsk
Studiested NLA Høgskolen - Åsane, Bergen

Generelt om studiet

MUSIKK1.JPG

Musikk skaper engasjement og følelser, og er en viktig kulturell og sosial uttrykksform. Kompetanse i musikk og egne musikalske ferdigheter kan derfor spille en viktig rolle for ditt daglige arbeid.

Årsstudiet i musikk er rettet mot undervisning og opplæring. Studiet gir deg både praktisk og teoretisk musikkompetanse.

Studentene får muligheten til å utvikle egne musikalske ferdigheter, i tillegg til en grunnleggende pedagogisk forståelse av musikk og musikkrelaterte aktiviteter i skolen og i det frivillige musikklivet.

Gjennom sang, dans, komponering og samspill vil du bygge opp et repertoar og få kompetanse på musikkformidling rettet mot barn og unge.

Studiet tar sikte på å utruste studentene til å kunne planlegge, gjennomføre og vurdere undervisning i musikk.

Årsstudiet kan inngå som en del av en fireårig grunnskolelærerutdanning eller tas som videreutdanning for lærere eller andre som jobber med musikkformidling. I studiet velger du fokus på 1.-7. trinn eller 5.-10. trinn.

Årsstudiet består av to enheter, musikk 1 og musikk 2 (30 sp+ 30 sp). Det velges fordypning 1.-7. eller 5.-10.  Begge de to modulene kan også tas som videreutdanninger hver for seg.

Undervisningen i musikk 1 går i høstsemesteret og musikk 2 i vårsemesteret.

Emneplanene finner du her:

Musikk 1 GLU 1.-7
Musikk 1 GLU 5.-10.
Musikk 2 GLU 1.-7.
Musikk 2 GLU 5.-10.

 

Spørsmål om studiet, kontakt:  Anja Gjerde, Tlf 55536959

Opptakskrav

Musikk årsstudium: Generell studiekompetanse, GSK

Musikk 1: GSK

Musikk 2: GSK + musikk 1 30 sp. eller tilsvarende

Yrkesmuligheter

Undervisning, arbeid i kirke, menighet eller organisasjoner.

Finansiering

Les mer om finansiering på siden for Studieavgifter i Bergen

« Tilbake
Fakta om studiet:
Studiepoeng: 60
Studiested: Bergen
Søknad: Samordna opptak

Studieavgift per semester: kr 2.690 + avgift til studentsamskipnaden, materialpenger og kopinoravgift. I tillegg kommer reise og opphold på kurs i tradisjonsmusikk eller rytmisk musikk.

Årsstudiet består av to enheter, musikk 1 og musikk 2 (30 stp + 30 stp).