Norsk for 5. – 10. trinn, årsstudium

 

Ved NLA høgskolen kan du ta et årsstudium i norsk for 5. – 10. trinn ved å kombinere Norsk 1 og Norsk 2, våre samlings- og nettbaserte studier.

Norsk 1 og Norsk 2 går parallelt, slik at det er mulig å kombinere disse til et årsstudium. Tilsammen gir dette studiet en grundig innføring i både litteratur- og språkdelen ved faget: Barne- og ungdomslitteratur, litterær analyse, litteraturhistorie, lesing og skriving, vurdering, muntlighet, grammatikk, språkhistorie og språklig mangfold.

Vi har to-dagers samlinger på ved NLA Høgskolens studiested på Breistein i Bergen der studentene får forelesninger, gruppeoppgaver og individuelle utfordringer. En del arbeidskrav som er knyttet til studiet, arbeider studentene mellom samlingene og leverer på læringsplattformen Itslearning.

Årsstudiet består av to emner:

Samlingene for studieåret 2017/2018 er:

Norsk 1, mandager og tirsdager:

28.-29.august
2.-3.oktober
20.-21.november

5.-6.februar
12.-13.mars
23.-24.april

Norsk 2, torsdager og fredager:

31.aug.-1.september
5.-6.oktober
16.-17.november

1.-2.februar
8.-9.mars
19.-20.april