Grunnskolelærer

5-årig grunnskolelærerutdaning - emnebeskrivelser første studieår

Trinn 1-7

Programplan 1-7 med emneplaner

Emneplaner første studieår

MGL1NO101_Norsk_1-_litteratur_og_leseopplæring
MGL1PE101_Pedagogikk_og_elevkunnskap_1a
MGL1MA101_Matematikk_1
MGL1NA101_Naturfag_1
MGL1MU101_Musikk_1_
MGL1KH101_Kunst_og_Handverk_1

Trinn 5-10

Programplan med emneplaner

Emneplaner første studieår

MGL5NO101 Norsk 1 modul 1 - Litteratur og litteraturdidaktikk 1
MGL5NO102 Norsk 1 modul 2 - Språk og språkdidaktikk 1
MGL5MA101 Matematikk 1 modul 1
MGL5MA102 Matematikk 1 modul 2
MGL5PEL101 Pedagogikk og elevkunnskap 1a
MGL5NA101 Naturfag 1
MGL5MU101 Musikk 1
MGL5KRØ 1 Kroppsøving 1


Disse emenbeskrivelsene  kommer dessverre ikke fram i oversikten under

Norsk 2, GLU 1.-7.
GL17NOR2A Norsk 2, 1-7. modul 1
GL17NOR2B Norsk 2, 1-7. modul 2

Sortering: klikk på overskriftene i kolonnene
Kode Navn Semester Studiepoeng
GL17MAT2A Matematikk 2 nett 1.-7.trinn modul 1 Høst 2017 15
GL17MAT2B Matematikk 2 nett 1.-7.trinn modul 2 Vår 2018 15
GL17PE2 Pedagogikk og elevkunnskap 2, 2.studieår 1-7 Høst 2017 15
GL17PE2DES Pedagogikk og elevkunnskap 2, desentralisert Høst 2017 15
GL17PE3DES Pedagogikk og elevkunnskap 3, desentralisert Høst 2017 15
GL17PE4 Pedagogikk og elevkunnskap 4, 3. studieår 1-7 Høst 2017 15
GL5PE2 Pedagogikk og elevkunnskap 2, 2.studieår 5-10 Høst 2017 15
GL5PE4 Pedagogikk og elevkunnskap 4, 3.studieår 5-10 Høst 2017 15
GL5REL101 Bibelen, kristendommens historie og innføring i religionsvitenskap Høst 2017 30
GL5REL102 Religionsvitenskap med fordypning, etikk, filosofi og livssyn og fagdidaktikk RLE Vår 2018 30
GL5RL2 Religion, livssyn og etikk 1, 2.studieår 5-10 Høst 2017 15
GL5RL2RK Religion, livssyn og etikk 2, 5.-10.trinn Høst 2017 30
GL17RL4 Religion, livssyn og etikk 2, 3.studieår 1-7 Høst 2017 30
GL5RL3 Religion, livssyn og etikk 2, 3.studieår 5-10 Høst 2017 30
GL17RL2 Religion, livssyn og etikk 1, 2.studieår 1-7 Høst 2017 15
GL17KRØ1 Kroppsøving 1 1.-7.trinn Høst 2017 30
GL5KRØ1 Kroppsøving 1 5.-10.trinn Høst 2017 30
GL5KH2 Kunst og håndverk 2 5.-10.trinn Vår 2018 30
GL17KH2 Kunst og håndverk 2 1.-7.trinn Vår 2018 30
GL5MAT1A Matematikk 1 nett 5.-10.trinn modul 1 Høst 2017 15
GL5MAT1B Matematikk 1 nett 5.-10.trinn modul 2 Vår 2018 15
GL17MA2 Matematikk 1, 2.studieår 1-7 Høst 2017 15
GL5MAT2B Matematikk 2 nett 5.-10.trinn modul 2 Vår 2018 15
GL5MA2B Matematikk 2, 2.studieår modul 2 5-10 Høst 2017 15
GL5MA2A Matematikk 2, 2.studieår modul 1 5-10 Høst 2017 15
GL5MAT2A Matematikk 2 nett 5.-10.trinn modul 1 Høst 2017 15
GL17MUS2 Musikk 2 1.-7.trinn Vår 2018 30
GL5MUS2 Musikk 2 5.-10.trinn Vår 2018 30
GL5NAT1B Naturfag 1 nett 5.-10.trinn modul 2 Vår 2018 15
GL5NAT1A Naturfag 1 nett 5.-10.trinn modul 1 Høst 2017 15
GL17NAT1A Naturfag 1 nett 1.-7.trinn modul 1 Høst 2017 15
GL17NA2 Naturfag 1, 2.studieår 1-7 Høst 2017 15
GL5NA2 Naturfag 1, 2.studieår 5-10 Høst 2017 15
GL17NAT1B Naturfag 1 nett 1.-7.trinn modul 2 Vår 2018 15
GL17NA3 Naturfag 2, 3.studieår 1-7 Høst 2017 30
GL5NA3 Naturfag 2, delvis nettbasert 5.-10. trinn Høst 2017 30
GL5NOR1A Norsk 1, 5.-10. modul 1 Høst 2017 15
GL5NOR1B Norsk 1, 5.-10. modul 2 Vår 2018 15
GL17NO1DES Norsk 1, desentralisert 1.-7.trinn Høst 2017 30
GL17NO2 Norsk 1, 2.studieår 1-7 Høst 2017 15
GL5NOR2A Norsk 2, 5.-10. modul 1 Høst 2017 15
GL5NOR2B Norsk 2, 5.-10. modul 2 Vår 2018 15
GL5NO2A Norsk 2, 2.studieår modul 1 5-10 Høst 2017 15
GL5NO2B Norsk 2, 2.studieår modul 2 5-10 Høst 2017 15
GL17PE3 Pedagogikk og elevkunnskap 3, 3.studieår 1-7 Høst 2017 15
GL5PE3 Pedagogikk og elevkunnskap 3, 3.studieår 5-10 Høst 2017 15
GL17PE4DES Pedagogikk og elevkunnskap 4, desentralisert Høst 2017 15
GL5SA2 Samfunnsfag 1, 2.studieår 5-10 Høst 2017 15
GL17SA1 Samfunnsfag 1, 1.-7. trinn Høst 2017 30
GL5SA3 Samfunnsfag 2, 3.studieår 5-10 Høst 2017 30
Eldre emneplaner

Trenger du å finne emneplaner som er eldre enn de i listen til venstre, søk i vår oversikt over Emneplaner i studiekatalogen