Overflytting til 3. eller 4. studieår i grunnskolelærerutdanningen

Studerer du grunnskolelærerutdanning ved en annen høgskole/universitet, kan du søke om overflytting til NLA Høgskolen i 3. eller 4. studieår.  Forutsetningen for å søke overflytting er at studiemodellen samsvarer med NLA, og at alle eksamener og praksis er bestått 1., 2. og evt 3. studieår. Overflytting til NLA 3. studieår betyr at du tar både PEL og valgfag på NLA. Studiemodellen i PEL samsvarer på alle høgskolene på Vestlandet.

Studenter i UH-nett Vest, et samarbeid mellom høgskolene på Vestlandet, konkurrerer på lik linje med studenter ved NLA ved søknader om valgfag til tredje studieår i grunnskolelærerutdanningene. 

NLA Høgskolen tilbyr følgende fag 3. studieår

Grunnskolelærerutdanning 1.-7.trinn.

 • Norsk 2 (30 sp fordypning, nettbasert e-læringskurs i samarbeid region Vest)
 • Naturfag 1 (første 30 sp, nettbasert med samlinger)
 • Naturfag 2 (30 sp fordypning, delvis nettbasert med samlinger
 • Matematikk 2 (30 sp fordypning) delvis nettbasert med samlinger
 • Samfunnsfag 1 (første 30 sp) delvis nettbasert med samlinger
 • RLE 2 (30 sp fordypning)

 

Grunnskolelærerutdanning 5.-10.trinn

 • Samfunnsfag 2 (30 sp fordypning)
 • Naturfag 2 (30 sp fordypning)
 • RLE 2 (30 sp fordypning)


 

NLA Høgskolen tilbyr følgende fag 4. studieår

 

Grunnskolelærerutdanning 1.-7.trinn

 • Musikk 1 (30 sp høst)
 • Musikk 2 (30 sp vår)
 • Kunst og håndverk 1 (30 sp høst)
 • Kunst og håndverk 2 (30 sp vår)
 • Naturfag 1 delvis nettbasert (30 sp over to semester)
 • Naturfag 2 delvis nettbasert (30 sp over to semester)
 • IKT (skolerelevant fag 30 sp over to semester)
 • Norsk 2 (30 sp over to semester)
 • Matematikk 2 (30 sp fordypning) delvis nettbasert med samlinger
 • Kroppsøving 1 (30 sp høst)
 • Samfunnsfag 1 (30 sp over to semester) delvis nettbasert med samlinger
 • Internasjonalisering (30 sp, vanligvis som skolerelevant fag, høst eller vår)
 • RLE 2 (30 sp fordypning over to semester)

 

NLA Høgskolen Bergen tilbyr følgende masterutdanninger med opptak høsten 2017:

 • Master i pedagogikk med vekt på pedagogisk ledelse
 • Master i pedagogikk med vekt på spesialpedagogikk (Opptak kan skje etter fullført tre år på lærerutdanning og bestått P261 og P262 eller tilsvarende)

 

Grunnskolelærerutdanning 5.-10.trinn

 • Musikk 1 (30 sp høst)
 • Musikk 2 (30 sp vår)
 • Kunst og håndverk 1 (30 sp høst)
 • Kunst og håndverk 2 (30 sp vår)
 • Naturfag 1 delvis nettbasert (30 sp over to semester)
 • Naturfag 2 delvis nettbasert (30 sp over to semester)
 • Norsk 1 (30 sp over to semester)
 • Norsk 2 (30 sp over to semester)
 • IKT (skolerelevant fag 30 sp over to semester)
 • Matematikk 1 delvis nettbasert (30 sp over to semester)
 • Matematikk 2 delvis nettbasert (30 sp over to semester. Forutsetter bestått Ma1 5-10)
 • RLE 60 sp (undervises i Sandviken)
 • Kroppsøving 1 (30 sp høst)
 • Internasjonalisering (30 sp, vanligvis som skolerelevant fag, høst eller vår)

 

NLA Høgskolen Bergen tilbyr følgende masterutdanninger med opptak høsten 2017:

 • Master i pedagogikk med vekt på pedagogisk ledelse
 • Master i pedagogikk med vekt på spesialpedagogikk (Opptak kan skje etter fullført tre år på lærerutdanning og bestått P261 og P262 eller tilsvarende)

 

 Skolerelevante fag knyttet til NLA Høgskolen i Sandviken (gjelder både 1-7 og 5-10)

 • Pedagogikk 30 sp: P211 Interkulturell pedagogikk (15 sp), undervises høsten 2017. Her er også flere andre moduler som etterhvert vil komme på nettsiden.
 • Spesialpedagogikk 30 sp: P261 Innføring i spesialpedagogisk arbeid for barn og unge med vekt på grunnlagsproblemer (15sp) og P262 (15sp) vår 18.
 • Kristendom 30 sp:
  • Sommersemester i Israel 30 sp
 • Interkulturell forståelse:
  • IKF 214 Flyktninger: Migrasjon og integrasjon (15 sp høst) + IKF 215 (15 sp høst) Menneskerettigheter i interkulturelt perspektiv
  • IKF 208 Interkulturelt prosjektarbeid Bolivia (30stp vår) + IKF 216 (15 sp vår) Globalisering, religion og politikk, IKF 101 Interkulturell kommunikasjon - Grunnleggende teori (15sp vår)

 

Søknad skjer via eget søknadsskjema som sendes til:

NLA Høgskolen
Postboks 74 Sandviken
5812 Bergen

Eller elektronisk til post@nla.no

Her finner du søknadsskjema og retningslinjer for overflytting.

Søknadsfrist er 1.mars (opptak kan skje etter søknadsfrist forutsatt ledige plasser)

Sammen med søknaden må du sende karakterutskrift og dokumentasjon på fullført praksis (praksisomfang/antall praksisdager må gå tydelig fram). Dokumentasjon/karakterutskrift for vårsemesteret 2017 må ettersendes.