Enkeltemner i Kommunikasjon og medier

Emner i i kommunikasjon og medier kan tas separat. Disse kan være aktuelle som videreutdanning eller inngå som biter i ulike utdanninger. Søknadsfrist for enkeltemner er 15. april for høstsemesteret og 15. november for vårsemesteret. Deretter fortløpende opptak.

Her kan du se hvilke emner vi tilbyr

 

Gjeldende studieavgift for enkeltemner

Søknad for enkeltemner gjøres via nettsøknad på StudentWeb