Årsstudium i journalistikk

Årsstudiet i journalistikk kan inngå som del av bachelor i journalistikk, samt andre mediefag.

 

Studiets innhold

Studiet følger samme opplegg som førsteåret i bachelorgraden i journalistikk. Det gjør årstudiet i journalistikk til et aktivt studium med stor andel praksis. Studentene får grunnleggende trening i å utøve journalistikkfaget. I tillegg får man en innføring i journalistisk teori, kommunikasjonsteori, samfunn og kultur og medieetikk. Studiet er ikke mulig å ta på deltid på grunn av krevende praksisperioder.

Studieplan, årsstudium i journalistikk

Opptakskrav

Generell studiekompetanse.

 

Videre utdanning

Årsstudiet følger førsteåret i bachelorutdanningen i journalistikk, og studenter som har bestått de praktiske emnene kan søke om å følge bachelorutdanningen videre. Studiet kan også kombineres med andre studier ved NLA Høgskolen og andre høgskoler og universiteter.

 

Yrkesmuligheter

Etter endt årsstudium vil studentene ha en grunnleggende forståelse for journalistisk arbeid. Utdanningen er også relevant for andre yrker innen kommunikasjon

 

Finansiering

Alle studier ved NLA Høgskolen gir rett til lån og stipend i Lånekassen.

NLA Høgskolen er en privat høgskole. Studieavgift for årsstudium i journalistikk:

kr 23.400,- per semester for fordypning i radio og fjernsyn.
kr 22.600,- per semester for fordypning i avis og nett.

Semesteravgift til Studentsamskipnaden i Agder kommer i tillegg.