Journalistikk bachelor

Studiepoeng: 180
Studiested:Kristiansand
Søknad: Samordna opptak

Generelt om studiet

Bachelorstudiet i journalistikk er en komplett yrkesutdanning som kvalifiserer for profesjonelt arbeid i nyhetsredaksjoner. Mediebedriftene etterspør allsidige, kreative og fleksible journalister med digital kompetanse som gjør at man kan produsere journalistikk for flere typer medier. På NLA Mediehøgskolen Gimlekollen får du god opplæring og erfaring med å jobbe som journalist på ulike plattformer. Alle starter med nyhetsarbeid på nett, og får opplæring i å fortelle historier med både tekst, bilder og video. Etter hvert velger du mellom fordypning i radio eller avis.

Kunnskapsrik journalist
Våre fellesemner handler om tema som skal hjelpe deg til å bli en god journalist. Vi tror medievitenskap, samfunnskunnskap, presse-etikk, det globale perspektivet, økonomi og livssyn er nøkler for å forstå journalistrollen og samfunnet vi lever i. I tillegg kan du velge mellom spennende emner om interkulturell kommunikasjon, sportsjournalistikk og innovasjon. Eller du kan reise et semester til utlandet.

Praksis i egne lokalmedier
På NLA Mediehøgskolen starter første praksisperiode nesten med en gang du er registrert som student. Det er fordi vi tror egne erfaringer er gull verdt for læringsprosessen gjennom studiet. Vi har lagt opp hele utdanningen slik at den veksler mellom teori og praktiske øvelser der du får gjøre dine egne erfaringer under god veiledning. I praksisperioder bruker vi nettavisen Sørnett som plattform, og vi lager både avis, tv-sendinger og radio. Vi bruker også sosiale medier flittig.

Studietur
Studieturen til Øst-Afrika er et høydepunkt for mange av våre studenter. Turen tilbys i siste del av tredje semester. I femte semester velger du emner selv, og da kan du også reise et halvt år på utveksling. I sjette (og siste) semester får studentene praksis i redaksjoner over hele landet. I tillegg skriver du en medievitenskapelig bacheloroppgave. Ønsker du å fortsette å studere, anbefaler vi vår mastergrad i global journalistikk.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse.

Videre utdanning

Bachelor i journalistikk kvalifiserer i de fleste tilfeller til opptak til mastergrad i journalistikk og medievitenskap

Yrkesmuligheter

Bachelorstudiet i journalistikk er en profesjonsrettet utdanning som kvalifiserer for arbeid som journalist i redaksjoner i ulike medier.

Finansiering

Alle studier ved NLA Høgskolen er godkjent for støtte fra Lånekassen.

NLA Høgskolen er en privat høgskole. Studieavgift:

1. - 4. semester: kr 22.600,- per semester.

5. - 6. semester: kr. 6.000,- per semester.
 
I tillegg kommer semesteravgift til Studentsamskipnaden i Agder (SiA).

Studietur til Øst-Afrika kommer i tillegg (valgfritt, kun bachelor). Se reiseruten for studieturen 2014.