Opptakskrav

Årsstudium i utøvende musikk med fordypning i låtskriving (UML)

Årsstudiet krever generell studiekompetanse. I tillegg må søkeren sende inn:

  • Lydopptak av søkers hovedinstrument, varighet 2-4 minutter (f.eks. mp3)
  • Egenattest der studenten beskriver sin musikalske historie
  • Lydopptak av en selvskreven sang

Årsstudium i utlvende musikk med fordypning i korledelse (UMK)

Årsstudiet krever generell studiekompetanse. I tillegg må søkeren sende inn:

  • Lydopptak av søkers hovedinstrument, varighet 2-4 minutter (f.eks. mp3)
  • Egenattest der studenten beskriver sin musikalske historie
  • Attestert dokumentasjon på korledervirksomhet

Frist for innsending av vedlegg/dokumentasjon er 10. mai.

Til UMK etter 20. juli: Så snart som mulig.

Vedleggene sendes på e-post til studier.staffeldtsgate@nla.no eller pr. post til NLA Høgskolen Staffeldtsgate, Boks 7153 St. Olavs plass, 0130 Oslo. Merk konvolutten "Søknad UML" eller "Søknad UMK".