Musikk menighet og ledelse - NLA Høgskolen Staffeldtsgate

Musikk, menighet og ledelse

For deg som vil studere musikk ved Staffeldtsgate og jobbe med musikk og ledelse i kirke og menighet.

Vi tilbyr nå flere plasser på utvalgte instrumenter. Frist for å søke er 25. mai.

(Søknadsfrist for årsstudiene våre er 15. april (Samordna opptak))

Ønsker du å jobbe som musiker i kirke/menighet, organisasjon eller frilans, liker du å lede kor, band, lovsang, eller kunne du tenke deg å kombinere musikkutøvelse med musikkarbeid eller en meninghetspedagogstilling i en kirke? Da har vi en helt unik utdanning til deg:

NLA Høgskolen Staffeldtsgate tilbyr en treårig bachelor i Musikk, menighet og ledelse der musikkemner kombineres med praktisk-teologiske og religionspedagogiske emner. Tar du et fjerde påbygningsår, har du i tillegg en musikkutdanning tilsvarende en bachelor i utøvende musikk, rytmisk eller klassisk.

MML kan gjøres med rytmisk eller klassisk fordypning, med samspill i ulike band og ensembler. Om du har orgel som hovedinstrument, er det også mulighet til å ta kantorutdanning i løpet av fire år. Fra høsten 2016 legger vi til rette for å ta inn en strykekvartett. Her kan man få mulighet til å jobbe som klassisk kammerbesetning og samtidig få erfaring innenfor rytmisk musikk, med blant annet innspilling og pålegg i studio. Fagkombinasjonen, praksis og profil gjør dette til en annerledes og attraktiv menighetsmusikerutdanning.

NLA Staffeldtsgate er kjent for å utdanne bevisste, dyktige musikere, og skolen har knyttet til seg mange lærere fra Oslos profesjonelle musikkmiljø.

Musikkstudiet ved NLA Staffeldtsgate har i flere år vært et springbrett til en musikkarriere som blant annet utøvende musiker, lærer, leder eller produsent.

Utdanningen kjennetegnes av stor bredde i musikalsk uttrykk og form innenfor rytmiske og klassiske sjangre. Praktiske og teoretiske emner innen både musikk, teologi og ledelse er knyttet sammen på en spennende måte. Praksis er en integrert del av studiet.

Studiet har egne opptakskrav.

Agata_Beitohaugen.jpg

Kontakt studiekonsulent Agata Beitohaugen (934 16 746) om du har spørsmål om musikk, menighet og ledelse. Generelle henvendelser om studier ved NLA Høgskolen Staffeldtsgate: studier.staffeldtsgate@nla.no. 
Fakta om studiet:
Studiepoeng: 240*
Studiested: Oslo
Søknad: Lokalt opptak
Søknadsfrist: 1. februar

*4-årig utøvende musikkutdanning

Bachelor i Musikk, menighet og ledelse etter 3 år, (180 stp)


Studieavgift per semester 1. år: kr 25.000,-/2.-4. år: 26.500,- + avgift til studentsamskipnaden

Studietur til Los Angeles eller Chicago
i første studieår kommer i tillegg

Merk: Studiet har spesielle opptakskrav

For mer informasjon, kontakt studiekonsulent Agata Beitoaugen på agata.beitohaugen@nla.no eller 934 16 746
   

"Staffeldtsgate formet meg, dyttet meg videre i livet med håp og nye drømmer."


Lars-Ingar Bragvin Andresen
Musiker og tidligere MML-student