utøvende rytmisk musikk - NLA Høgskolen Staffeldtsgate

Utøvende rytmisk musikk

Jobb som musiker – studer utøvende rytmisk musikk ved NLA Staffeldtsgate.

Vi tilbyr nå flere plasser på utvalgte instrumenter. Frist for å søke er 25. mai.

(Søknadsfrist for årsstudiene våre er 15. april (Samordna opptak))

Mange fremtredende musikere i Norge i dag har sin bakgrunn fra Staffeldtsgate i Oslo. Fra og med høsten 2014 har vi tilbudt en egen bachelorgrad i utøvende rytmisk musikk.

Studiet gir en solid plattform for deg som ønsker å gjøre musikken til levebrød. Her får du utvikle deg som musiker og artist, i studio og på scenen. Du får en grunnpakke i gehørtrening, arrangering og musikkhistorie, emner som styrker din identitet som musiker og kunnskap om musikkbransjen. Men mest av alt får du rikelig tid til å dyktiggjøre deg på ditt hovedinstrument og i samspill. Høgskolen har tilgang på de beste lærerkrefter fra Oslos profesjonelle musikkmiljø.

Utdanningen vil ha stor bredde i musikalsk uttrykk og form innenfor rytmiske sjangre.

Les Markus' blogg om livet som student på utøvende rytmisk musikk

”Staffeldtsmusikerne” er derfor kjent for å være fleksible og pålitelige bruksmusikere. Du finner dem igjen i menigheter, kirker, festivaler, orkestre på TV og teater, så vel som i internasjonale popband.

Studiet har egne opptakskrav.

Kontakt studiekonsulent Agata Beitohaugen (934 16 746) om du har spørsmål om utøvende rytmisk musikk. Generelle henvendelser om studier ved NLA Høgskolen Staffeldtsgate: studier.staffeldtsgate@nla.no.
 

 

 

Fakta om studiet:
Studiepoeng: 180
Studiested: Oslo
Søknad: Lokalt opptak
Søknadsfrist: 1. februar

Studieavgift per semester: kr 30.000,-
+ avgift til studentsamskipnaden.

Studietur til Los Angeles eller Chicago
i første studieår kommer i tillegg.

Merk: Studiet har spesielle opptakskrav

Kontakt studiekonsulent for mer
informasjon på telefon 93 41 67 43 eller
e-post.

"Hverdagen som URM-
student gir deg en fri
og åpen timeplan der du
i tillegg til undervisningen
har god tid til å øve,
spille sammen med
andre eller jobbe
mer med de fagene
du har behov for
å bruke mer tid på."

Markus Vikstvedt
student på utøvende
rytmisk musikk