Bachelor i utøvende rytmisk musikk

Bachelornivå
Studiepoeng
180
Heltid/deltid Heltid
Type studium Ordinær undervisning
Startsemester Høst
Antall semestre 6
Undervisningsspråk Norsk
Opptak Lokalt
Studiested
Staffeldtsgate, Oslo

Generelt om studiet

Bachelor i utøvende rytmisk musikk (URM) er en profesjonsutdanning for deg som ønsker å utvikle deg som musiker/artist, og ønsker at det skal være en levevei for deg videre. Studiet har til hensikt å gi deg en praktisk og teoretisk ballast rent musikkfaglig, men det blir også lagt vekt på karakterbygging gjennom emnene identitet, dannelse og bransjekunnskap. Vi ønsker at du etter endt utdanning er godt i gang med å etablere ditt eget foretak der du selv kan ta tak i veien videre.
Skolen har god tilgang til time- og instrumentallærere som daglig jobber i musikkbransjen.

Fullført studium gir 180 studiepoeng, der 90 stp er utøvende musikkemner (hvorav 15 er fordypningsemner) og 90 spt er andre musikkemner.

Se oversikt over studiets oppbygging og semestervis oversikt over emner og studiepoeng i studieplanen for utøvende rytmisk musikk.

Lokaliteter og fasiliteter

Høgskolen ligger sentralt i Oslo, kun et steinkast fra slottet, og har dermed nærhet til mange menigheter og et stort og mangfoldig musikktilbud.
Skolen har rom og utstyr til ulike behov. Det er bl.a. eget studio basert på ProTools, som studentene benytter underveis i studiet og til egne produksjoner, auditorium med surroundanlegg, moderne musikkproduksjons- og programmeringsrom, undervisningsrom med digitalpianoer, metodikkrom, samt en rekke øvingsrom og bandrom.

Oppstart

Studiet starter med innføringsdager for alle nye muskkstudenter. Studentene blir kjent med studiet, skolen og de fasiliteter som finnes her. I programmet legges det gjerne inn en konsert eller et møte med en relevant artist som deler av sine erfaringer.
Overnattingsturen til Nordmarkskapellet er viktig. Der blir det noe undervisning av skolens musikklærere og god anledning til å bli kjent med hverandre.

Videre blir det en felles åpning for alle studenter og ansatte med påfølgende start for undervisning etter timeplan.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og opptaksprøve

Videre utdanning

Fullført 3-årig bachelor i Utøvende rytmisk musikk (URM) kvalifiserer for opptak til praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) med didaktisk spesialisering i instrumental- og ensembleundervisning ved Norges musikkhøgskole (NMH).

URM gir grunnlag for videre studier på mastergradsnivå i utøvende musikk ved andre institusjoner.

Yrkesmuligheter

Bacheloren i utøvende rytmisk musikk gir faglig kompetanse til å jobbe som musiker eller artist i ulike sammenhenger.

Studieplan