Pedagogikk NLA Høgskolen

Pedagogikk

Studiet ved NLA Høgskolen i Bergen gir anledning til fordypning i pedagogiske grunnlagsspørsmål innen spesialpedagogikk, pedagogisk ledelse og interkulturell pedagogikk. Studiet gir deg grunnlag for å forstå samfunnet, andre mennesker og deg selv.

Pedagogikk er vitenskapen om oppdragelse og undervisning. Studiet gir innsikt i forholdet mellom voksne og barn, hva som er verdt å gi videre til neste generasjon, hvordan barn og unge lærer, hva kunnskap er, hvilke metoder som blir brukt til å hente kunnskaper i ulike sammenhenger, og hva som menes med at ulike typer kunnskap er gyldig på ulike måter.

Studiet legger vekt på å presentere og drøfte både pedagogisk-etiske spørsmål, pedagogikk som praksis, og pedagogikk som vitenskapelig disiplin. Disse aspektene representerer både personlige, mellommenneskelige og samfunnsmessige utfordringer for studentene, og det er derfor et uttalt mål at studiet skal bidra til sensitivitet for pedagogiske spørsmål, økt selvinnsikt og selvforståelse.

Studiene forbereder deg til yrker og arbeidsoppgaver som forutsetter kunnskap om oppdragelse og undervisning, kunnskap om læring, sosiale prosesser og samhandling. Det gir deg grunnlag for selvstendig planlegging, gjennomføring og vurdering av arbeid og forskning innenfor det pedagogiske området. Utdanningen kvalifiserer i seg selv ikke til å undervise i skolen.

NLA Høgskolen tilbyr to bachelorgrader i pedagogikk og en mastergrad med tre alternative vektlegginger.

Spørsmål om studiet, kontakt: post@nla.no, Tlf 55540748

 
Fakta om studiet:
Studiepoeng: 180
Studiested: Bergen
Søknad: Samordna opptak


Studieavgift per semester: kr 2.690,- + avgift til studentsamskipnaden.
20150602-May-Linn_Hopland_-1.jpg"På pedagogikkstudiet lærte vi om diagnoser, som gjør at jeg nå kan bidra med å tilrettelegge"

May-Linn Hopland, miljøterapeut med bachelorgrad i pedagogikk fra NLA Høgskolen.