PEDAGOGIKK MELLOMNIVÅ (NIVÅ 2)

Mellomnivå
Studiepoeng Moduler á 15studiepoeng
Heltid/deltid Heltid
Type studium Ordinær undervisning
Startsemester Høst/vår
Antall semestre 1
Undervisningsspråk Norsk
Opptak Her kan du søke om opptak (lokalt opptak)
Studiested Sandviken i Bergen

Generelt om studiet

Tilpasset opplæring og spesialpedagogikk Pedagogikk er læren eller vitenskapen om oppdragelse og undervisning. Gjennom pedagogikkstudiet ved NLA vil det bli lagt vekt på en klargjøring og drøfting av de ulike verdivalgene som oppdragelse og undervisning fører med seg. En ønsker å se disse verdivalgene i sammenheng.

Studiet på mellomnivået er et påbygningsstudium som gir anledning til fordypning og spesialisering. Studentene kan bygge opp en faglig bredde ved å velge flere emner fra mellomnivået. På mellomnivået gis følgende påbyggingsmoduler:

P211

Interkulturell pedagogikk

15 stp.

P211+

Interkulturell pedagogikk, Bacheloroppgave

15 stp.

P232

Pedagogisk ledelse

15 stp.

P240

Allmennpedagogiske spørsmål i historisk og nåtidig lys

15 stp.

P259

Tilpasset opplæring, spesialpedagogikk og interkulturell pedagogikk

15 stp.

P261

Innføring i spesialpedagogisk arbeid for barn og unge med vekt på grunnlagsproblemer

15 stp.

P262

Spesialpedagogisk arbeid - med utgangspunkt i ulike funksjonsnedsettelser

15 stp.

P263

Spesialpedagogikk og interkulturell pedagogikk i eit systemperspektiv

15 stp.

P270

Metode i forsknings- og utviklingsarbeid

15 stp.

P271

Pedagogisk debatt

  5 stp.

P272

Familiepedagogikk

15 stp.

P273

Kommunikasjon og holdningsdanning

15 stp.

P290

Bacheloroppgave i pedagogikk

15 stp.

Med forbehold om endring.Opptakskrav

Pedagogikk grunn- eller mellomnivå. Se beskrivelsene av de enkelte modulene.

Opptak til P270 og P271 krever kun generell studiekompetanse.

Videre utdanning

Studenter som tenker å søke opptak til Mastergrad i pedagogikk med vekt på allmenpedagogiske spørsmål (master variant A), anbefaler vi særlig å ta P240. Allmenn pedagogikk er sentralt i våre program, og særlig innen master A. Studenter som tenker å søke opptak til Mastergrad i pedagogikk med vekt på pedagogisk ledelse (master variant B), bør ta ledelsesemnet P232. Studenter som tenker å søke opptak til Mastergrad i pedagogikk med vekt på spesialpedagogikk (master variant C), må ta P259, P261 og P262 siden det, sammen med ett års pedagogisk praksis, er opptakskrav til master C. For de med førskole- og lærerutdanning, holder det å ta P261 og P262 for å få opptak til master C. Se nærmere beskrivelse av opptakskrav, deriblant karakterkrav, i studieplanene for de enkelte masterprogrammene. Mastergrad i pedagogikk gir et grunnlag for opptak på ulike doktorgradsprogram i pedagogikk.

Yrkesmuligheter

Pedagogikkstudiet kan fungere både som allmenndanning, forberedelse til en rekke ulike yrker. Faget er aktuelt for personale innen barnehage, skoleadministrasjon og pedagogisk utviklingsarbeid i kommuner, fylkeskommuner og i statlige organ. Innen sosial- og helsesektoren, i ulike typer massemedia, i organisasjoner og bedrifter kan et pedagogisk perspektiv være til hjelp for alle med ansvar for familiespørsmål, danningsspørsmål, formidling, kommunikasjon, veiledning og omsorg.

Finansiering

Alle studier ved NLA gir rett til lån og stipend i Lånekassen dersom en har en studiepoengsproduksjon på minimum 15 studiepoeng per semester.

Studenter ved NLA høgskolen betaler en studieavgift pr semester (ca.2.700,-). Inkludert i studieavgiften er eksamensavgifter og semesteravgift til Studentsamskipnaden i Bergen, Sammen. Studie og semesteravgift må være betalt for å få utbetalt lån og stipend fra Statens lånekasse.

Søknad

« Tilbake