Religion og kultur - NLA Høgskolen

Religion og kultur

Bachelorgraden i religion og kultur kombinerer religionsstudier med interkulturell forståelse og gir deg et godt grunnlag for å arbeide i et flerkulturelt samfunn, både i Norge og utlandet.

Forståelsen av religion og kultur er en viktig forutsetning når vi skal samhandle og utveksle kunnskap i en flerkulturell verden. Studiet gir deg en grunnleggende religionsvitenskapelig kompetanse og god innsikt i andres og egen religion og kultur.

Første studieår gir innføring i religion, livssyn og etikk og du kan velge å styrke religionsfokuset gjennom de ti valgfrie studiepoengene.

I andre studieår velger du ett av fire fokusområder som du selv får førstehånds kjennskap til gjennom en fem ukers studietur. De fire områdene du kan fordype deg i er Madagaskar, Kina, Bolivia eller det flerkulturelle Norge.

Bachelorprogrammet har 40 valgfrie studiepoeng. Du kan ta et sommersemester i Israel og Palestina, halvår i Bolivia eller velge blant en rekke emner innen religion og interkulturelle studier som tilbys ved NLA Bergen.

Spørsmål om studiet, kontakt: Marit Hammer, Tlf 55540766