BACHELOR I RELIGION OG KULTUR

Bachelornivå
Studiepoeng 180
Heltid/deltid Heltid
Type studium Ordinær undervisning
Startsemester Høst
Antall semestre 6
Undervisningsspråk Norsk
Studiested NLA Høgskolen - Sandviken, Bergen

Generelt om studiet

Arbeid med religion og kultur blir viktig som grunnlag for faglig og vitenskapelig virksomhet på stadig flere områder. Det blir en viktig forutsetning for å kunne utveksle erfaring og kunnskap over religiøse og etniske grenser.

Gjennom et teoretisk studium og gjennom studieopphold og skriftlige fordypningsoppgaver knyttet til den tredje verden vil studenten få grunnleggende innsikt i andres og egen religion og kultur. Slik innsikt kan være et egnet utgangspunkt for studenter som sikter seg inn på ulike profesjoner og fagstudier. Det blir kunnskap som studenten kan forvalte både nasjonalt og internasjonalt.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse.
Det forutsettes stabil og god fysisk og psykisk helse for å delta på studieturene.

Videre utdanning

Studenter med en bachelorgrad i religion og kultur kan søke opptak på masterstudium i interkulturell forståelse (Intercultural studies) som planlegger oppstart fra høsten 2015. Masteren gir kompetanse til kandidater som ønsker å arbeide internasjonalt, for eksempel innen utviklingssamarbeid, misjon og bistand, og mer spesialisert inn mot det flerkulturelle Norge med særlig fokus på offentlig sektor og ideelle organisasjoner.

Studenter med bachelorgrad i religion og kultur vil også kunne søke opptak på masterstudier innen bistands-, utviklings- eller samfunnsvitenskapelige fag ved universiteter/høgskoler i Norge eller i utlandet, men opptak vil da normalt skje i samsvar med individuell innpassing.

Yrkesmuligheter

Studiet gir en grunnleggende samfunnsvitenskapelig kompetanse som er til nytte for studenter som sikter seg inn på ulike yrkeskarrierer som for eksempel lærer, menighetsarbeider, journalist, helsearbeider, misjonær, bistandsarbeider - og på ulike karrierer knyttet til internasjonale spørsmål og utvikling i offentlig forvaltning, ideelle organisasjoner og næringsliv.

Studiet er også nyttig for personer innen ulike fagfelt og yrker som møter interkulturelle eller interreligiøse utfordringer i sitt arbeid - og som søker en grunnleggende innføring i de emner som er dekket av dette faget.

Finansiering

Alle studier ved NLA gir rett til lån og stipend i Lånekassen dersom en har en studiepoengsproduksjon på minimum 15 studiepoeng per semester.

Studenter ved NLA Høgskolen betaler en studieavgift pr semester på 2.250,- + semesteravgift til Studentsamskipnaden i Bergen (SiB). Studie- og semesteravgift må være betalt for å få utbetalt lån og stipend fra Statens lånekasse.

Eventuelle ekskursjoner og studieturer betales som angitt i NLAs prisliste.

« Tilbake