Kunst og håndverk 1

Videreutdanning
Studiepoeng 30
Heltid/deltid Heltid
Type studium Ordinær undervisning
Startsemester Høst
Antall semestre 1
Undervisningsspråk Norsk
Opptak Her kan du søke om opptak (lokalt opptak)
Studiested NLA Høgskolen - Åsane, Bergen

Generelt om studiet

Å arbeide med kunst og håndverk gir utfordringer og utvikling både faglig og personlig. En får jobbe aktivt skapende med arbeidsmetoder som gjerne skiller seg ut fra de en bruker i skolens øvrige fag. I grunnskolen har faget en sentral plass i forhold til timetall og elevundersøkelser viser at det er blant skolens mest populære fag. Gjeninnføringen av valgfagene i ungdomsskolen tyder på at behovet for kvalifiserte kunst og håndverkslærere bare vil bli større i tiden som kommer.

Faget vil passe for deg som i egen praksis ønsker å ta i bruk varierte undervisningsformer og som ser verdien av skapende prosesser og håndens arbeid. Du trenger ikke ha forkunnskaper som formgiver for å ha glede og utbytte av faget.

Kunst og håndverk på NLA
Faget er organisert som 30 + 30 studiepoeng. Kunst og håndverk 1 kan tas som en selvstendig halvårsenhet, mens kunst og håndverk 2 forutsetter at del 1 er gjennomført. Kunst og håndverk 1 er lagt til høstsemesteret. Studenter som deltar på faget får egne arbeidsplasser på skolen og tilgang til skolens verksteder.

Kunst og håndverk 1
I kunst og håndverk 1 arbeider en med bilde, skulptur, design og arkitektur og studentene møter et bredt spekter av materialer og teknikker.

Selvstendig skapende arbeid med veiledning fra faglærer, har en sentral plass i studiet men en møter også forelesninger, diskusjonsforum, skriftlige oppgaver og framlegg. Arbeid med barn og unge danner et bakgrunnsteppe for alle aktivitetene.

Emneplan Kunst og håndverk 1

Opptakskrav

Opptakskrav er generell studiekompetanse.

På kunst og håndverk 1 kan en søke opptak lokalt via skolens nettsider. En kan også søke opptak via Samordna Opptak, men da som en årsenhet (K&H1 + K&H2).

Videre utdanning

Kunst og håndverk 1, danner grunnlaget for opptak på kunst og håndverk 2. De to enhetene kan gjennomføres i løpet av et studieår. Til sammen utgjør dette en årsenhet. Når årsenheten er en del av en fireårig grunnskolelærerutdanning kvalifiserer dette til opptak på masterstudier i kunst og håndverk.

Yrkesmuligheter

Fagene er utarbeidet med tanke på arbeid i grunnskolen og kan inngå som en del av en fireårig allmennlærerutdanning/grunnskolelærerutdanning. Faget er aktuelt som videreutdanning for lærere og førskolelærere, eller for arbeid innen organisasjoner hvor formingsaktiviteter inngår som en del av virksomheten.

Finansiering

Studenter i Kunst og håndverk må betale materialpenger. For kunst og håndverk 1 er dette 1000 kroner. En må også holde noe materialer på egenhånd. Utgifter til ekskursjoner i nærområdet dekkes av studentene, men holdes på et lavt nivå.

Statens lånekasse gir lån og stipend.
Alle studenter ved NLA høgskolen betaler en studieavgift pr semester. Inkludert i studieavgiften er eksamensavgifter og semesteravgift til Studentsamskipnaden i Bergen-SIB. Studie og semesteravgift må være betalt for å få utbetalt lån og stipend fra Statens lånekasse. Mer informasjon finner du her.

« Tilbake